macko

Univerzita obrany

Email: martin.macko@unob.cz
Telefon: 973 444 953
Mobil: 602 695 159

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Vojenské a bezpečnostní technologie

univerzita-obrany

Pracoviště

Fakulta vojenských technologií, katedra zbraní a munice – vedoucí katedry v hodnosti plukovníka Armády ČR

Univerzitní aktivity/funkce

Univerzita obrany, člen kolegia rektora - prorektor pro vědeckou a expertní činnost, místopředseda Vědecké rady Univerzity obrany, člen Vědecké rady Fakulty vojenských technologií.

Vybrané projekty

Je zapojen do řady projektů zejména v obranném výzkumu a v oblasti diagnostiky zbraňových systémů a je tvůrcem informačního systému vojenského a bezpečnostního výzkumu.

Vybrané publikace

Je autorem řady publikací, patentů, užitných vzorů a autorských děl v oblasti systémů sledování cílů, zbraní a munice, je známý vývojem diagnostických přístrojů pro kriminalistiku, laboratoře a armádu v oblasti malorážových zbraní doma i v zahraničí.