grmela

Vysoké učení technické v Brně

Email:  grmela@feec.vutbr
Telefon: 541 143 207, 541 143 297

Mobil:  733 690 793

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Stochastické a transportní jevy v polovodičích – experimentální studium polovodičových materiálů a součástek, nedestruktivní diagnostika a spolehlivost s využitím aplikací spektroskopie v blízkém poli.

Pracoviště

VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT), Ústav fyziky – vedoucí ústavu

Výzkum

  • CEITEC VUT, Optoelektronická charakterizace nanostruktur – vedoucí výzkumné skupiny
  • Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů – zástupce vedoucí skupiny

Univerzitní aktivity/funkce

  • Kolegium rektora - prorektor pro tvůrčí rozvoj, 
  • Člen vědecké rady  VUT v Brně, FEKT VUT v Brně a Centra nanotechnologií VŠB TU Ostrava

Vybrané projekty

  • CZ.1.05/2.1.00/03.0072 – SIX – Centrum senzorických informačních a komunikačních systémů;  projekt prioritní  2-2 regionální centra 1/2010 – 12/2013
  • GAP102/11/0995 - Electron transport, Noise and Diagnostic of Shottky and Autoemission Cathodes  - 1/2011- 12/2013
  • FR-TI1/305 - Aplikace laserových technologií do procesu výroby krystalických křemíkových solárních článků  1/2009 – 12/2013
  • TA02020998 Nízkoteplotní alkalický palivový článek o výkonu 5kW pro stacionární aplikace, období řešení: 1/2012 – 12/2014

Vybrané publikace

SIK, O.; SIKULA, J.; FRANC, J.; VONDRA, M.; GRMELA, L.; ELHADIDY, H. Contact Quality Analysis and Noise Sources Determination of CdZnTe-Based High Energy Photon Detectors. Physica Scripta . 2013, 85 (3), p.15.

ŠIK, O.; GRMELA, L.; ELHADIDY, H.; DĚDIČ, V.; ŠIKULA, J.; GRMELA, P.; FRANC, J.; ŠKARVADA, P.; HOLCMAN, V. Study of Electric Field Distribution and Low Frequency Noise of CdZnTe Radiation Detectors. J INSTRUM. 2013. 6(23). p. 1 - 6. ISSN 1748-0221

GRMELA, L., SKARVADA, P., TOMANEK, P., MACKU, R., SMITH, S., 2012: Thermal dependence of light emission from reverse-biased monocrystalline silicon solar cells,. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2012,96 (1), p. 108 – 111, ISSN: 0927-0248

Tvůrčí aktivity

Měřič dielektrických spekter (ověřená technologie). Autoři: Karel Liedermann, Lubomír Grmela, Vladimír Holcman, Rostislav Stráník, Tomáš Palai-Dany, Jiří Majzner. Datum vzniku: 2013

Širokopásmový piezokeramický senzor akustické emise (prototyp). Autoři: Sedlák P., Majzner J., Šikula J., Grmela L. Datum vzniku: 2012

Automatizovaný leptací systém (prototyp). Autoři: KNÁPEK, A.; HOLCMAN, V.; GRMELA, L. Datum vzniku: 2011