zeman

Mendelova univerzita v Brně

Email: zeman@mendelu.cz
Telefon: 545 133 173
Mobil: 723 200 777

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Zemědělství, biologie

mendelu

Pracoviště

Mendelova univerzita v Brně, Ústav výživy zvířat a pícninářství – profesor

Univerzitní aktivity/funkce

Člen vědecké rady Agronomické fakulty

Vybrané projekty

- Aplikace DDGS do krmných směsí brojlerů, období řešení: 3/2009 – 11/2009

- Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxikogenními houbami r. Fusarium v obilovinách a odvozených produktech, období řešení: 1/2011 – 12/2014

Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou -- CZ.1.07/2.4.00/17.0022, období řešení: 2/2012

- Vliv patogenních mikroorganismů a jejich sekundárních metabolitů na kvalitu a hygienickou nezávadnost objemných krmiv: 5/2007 – 12/2011

Vybrané publikace

- Effect of chamomille extract on gut microflora in broiler chickens
Jakubcová, Zuzana -- Kalhotka, Libor -- Dostálová, Lenka -- Detvanová, Lenka -- Šťastník, Ondřej -- Mrkvicová, Eva -- Mrázková, Eva -- Zeman, Ladislav (článek ve sborníku, 2014)

- Effect of chamomille extract on gut microflora in broiler chickens. In 13. BOKU-Symposium Tierernährung. 1. vyd. Wien: Institut für Tierernährung: 2014, s. 284--286. ISBN 978-3-900932-16-9.

- Legislativa ke sledování škodlivin a těžkých kovů v krmivech a potravinách
Zeman, Ladislav -- Doležal, Petr -- Horký, Pavel -- Vávrová, Lucie
Legislativa ke sledování škodlivin a těžkých kovů v krmivech a potravinách. Krmivářství. 2014. sv. 18, č. 1, s. 15--16. ISSN 1212-9992.

- The effect of chamomile extract on performance and gut microflora in chickens
Jakubcová, Zuzana -- Kalhotka, Libor -- Dostálová, Lenka -- Detvanová, Lenka -- Šťastník, Ondřej -- Mrkvicová, Eva -- Mrázková, Eva -- Zeman, Ladislav
The effect of chamomile extract on performance and gut microflora in chickens. In FALTA, D. -- FILIPČÍK, R. -- LICHOVNÍKOVÁ, M. Animal Breeding 2014. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, s. 60--64. ISBN 978-80-7375-895-0.