pospisil

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Email: karel.pospisil@cdv.cz
Telefon: 541 641 755
Mobil: 724 027 354

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Geotechnika, Nedestruktivní diagnostika stavebních konstrukcí a materiálů, dopravní systémy.

cdv

Pracoviště

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. – ředitel

Výzkum

Dopravní VaV centrum CDV PLUS – zodpovědný řešitel projektu

Mezinárodní aktivity/spolupráce

 • Člen výboru ředitelů FEHRL (Forum of European Highway Research Laboratories) za ČR.
 • Člen Joint Transport Research Committee of OECD
 • Člen výboru Řízení výzkumu TRB of National Academies (USA)
 • Člen pěti výborů ASTM (American Society for Testing and Materials).

Jiné aktivity

 • Soudní znalec pro dopravní a inženýrské stavby
 • Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
 • Auditor bezpečnosti pozemních komunikací
 • Člen vědecké rady ministra dopravy

Patenty

5 evropských patentů

Publikace

Autor či spoluautor více než 90 odborných prací publikovaných v zahraničních i domácích časopisech a recenzovaných sbornících mezinárodních konferencí, metodik a norem.

Projekty

 • Projektant dopravních staveb v SRN i v České republice  
 • Řešitelem více než dvaceti domácích výzkumných projektů, spoluřešitel projektů Rámcového programu Evropské unie, např. projekty TREE, SPENS, ARCHES, CERTAIN
 • Řešitel a koordinátor evropského projektu TITaM (Transport Infrastructure Technologies and Management)