svejcar

Vysoké učení technické v Brně

Email: svejcar@fme.vutbr.cz
Telefon: 541 143 102
Mobil: 603 151 422

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Materiálové vědy a inženýrství

VUT-BRNO-LOGO

Pracoviště

Fakulta strojního inženýrství, ústav materiálových věd a inženýrství, odbor strukturní a fázové analýzy

Výzkum

CEITEC VUT, Pokročilé povlaky – vedoucí výzkumné skupiny

Univerzitní aktivity/funkce

 • Člen vědecké rady FSI VUT v Brně,1991-2014
 • 1994 - 2006, Proděkan Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně
 • Člen vědecké rady Fakulty strojní ČVUT v Praze,od r.1993
 • Člen vědecké rady Fakulty vojenských technologií, Univerzita obrany, Brno(od r.

Mimouniverzitní aktivity (mezinárodní aktivity/spolupráce)

- Zástupce České republiky v ENMat (European Network of Materials Research Centres)

- Zástupce České republiky v DC-MPNS COST (Domain Committee for Materials, Nanomaterials and Physics),Člen vědecké rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR.

- Člen poradního orgánu pro programy COST, EUREKA a EUROSTARS a AKTION na MŠMT, člen Inženýrské akademie ČR, viceprezident České společnosti pro nové materiály a technologie, člen DGM a ASM

Patenty / užitné vzory

 • Způsob přípravy magneticky vodivých prášků s využitím kavitace a zařízení k provádění tohoto způsobu. 304301, patent. (2014)
 • Zařízení pro přípravu magnetických vodivých prášků s využitím kavitace. 2012-26696, užitný vzor. (2012)
 • Přípravek k dynamickému testování materiálu v tahu. 21472, užitný vzor. (2010)

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2002 - Výroční cena České společnosti pro nové materiály a technologie,
 • Řada ocenění na universitní úrovni (cena rektora, medaile VUT a FS, medaile ČVUT aj.)

Vybrané projekty

 • GAP107/12/1922, Žárový proces přípravy a vysokoteplotní strukturní stabilita nanokrystalických termálních bariér, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
 • GD106/09/H035, Víceúrovňový design pokrokových materiálů, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
 • FR-TI4/194- Výzkum a vývoj technologie výroby netoxických malorážových střel,2012-2015
 • FR-T14/295- Výzkum a vývoj valivého uložení převodovek domíchávačů betonu,2012-2015

Vybrané publikace

- ŠVEJCAR, J.; ČELKO, L.; DVOŘÁČEK, E.; KLAKURKOVÁ, L.; JULIŠ, M.; SLÁMEČKA, K.; ZAPLETAL, J. Thermal Spray Technology and Casting in Renovation of Friction Bearings Surface. Materials Science Forum, 2014, roč. 2014, č. 782, s. 573-577. ISSN: 0255- 5476.

- ŠVEJCAR, J.; PÍŠTĚK, A. Plane crashes and the possibility of forestalling them. In 9th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing. Vaajakoski, Finland: Stresstech Oy, 2011. s. 15-22. ISBN: 978-952-67247-4- 4.

- ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; ŠVEJCAR, J. Diffusion in Al-Ni and Al- NiCr Interfaces at Moderate Temperatures. Defect and Diffusion Forum, 2010, roč. 297- 301, č. 2010, s. 771-777. ISSN: 1012- 0386

- ŠVEJCAR, J. Introduction to Nanotechnology,Chapter- Present Possibilities of Nanostructure Analysis. In Introduction to Nanotechnologies. Science Series. Sofia: HERON PRESS, 2008. s. 227-248. ISBN: 978-954-580-265- 2