Vysoké učení technické v Brně

Email: kazelle@feec.vutbr.cz
Telefon: 541 146 191

Mobil: 602 899 244

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Elektrotechnologie, obnovitelné zdroje elektrické energie.

Pracoviště

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektrotechnologie

Univerzitní aktivity/funkce

Člen vědecké rady VUT v Brně, člen vědecké rady FEKT, FCH a FP VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity (mezinárodní aktivity/spolupráce)

Členem vědecké rady ČVUT v Praze

Vybrané projekty

Materiály a technologie pro elektrotechniku II, období řešení: 1/2014 – 12/2016

Zavedení laboratorních úloh do předmětů z oblasti diagnostiky, zkušebnictví a výrobních procesů zaměřených na využití ultraakustiky a mikroskopie blízkých polí, období řešení: 1/2012 – 12/2012

Materiály a technologie pro elektrotechniku, období řešení: 1/2011 – 12/2014

Inovace a rozšíření laboratorních úloh s polovodičovou tématikou v předmětu "Elektrotechnické materiály a výrobní procesy", období řešení: 1/2011 – 12/2011

Vybrané publikace

JIRÁK, J.; FRK, M.; ROZSÍVALOVÁ, Z.; KAZELLE, J. Modernizace a rozšíření laboratorních úloh v předmětu materiály a technická dokumentace. In Elektrotechnológia 2013. Žilina: MARKAB s.r. o Žilina, 2013. s. 15-18. ISBN: 978-80-89072-65- 1.

KAZELLE, J. Elektrotechnológia 2013. In Zborník. medzinárodnej konferencie Elektrotechnológia 2013 organizovanej Katedrou výkonových elektrotechnických systémov Elektrotechnickej fakulty v Žiline Terchová 5.-7. júna 2013. Žilina: Vydavateľ MARKAB s.r. o Žilina, 2013. s. 14-14. ISBN: 978-80-89072-65- 1.

ROZSÍVALOVÁ, Z.; FRK, M.; KAZELLE, J. Implementace perspektivních technologií do pedagogického procesu v oblasti diagnostiky. In Elektrotechnológia 2012. STU v Bratislave, 2012. s. 63-67. ISBN: 978-80-227-3712- 8.

Tvůrčí aktivity

FRK, M.; ROZSÍVALOVÁ, Z.; KAZELLE, J.; KAHLE, P.; VOMOČIL, V.: PH Oscillator 01. 1; Pseudo Heegnerův oscilátor. Ústav elektrotechnologie, FEKT VUT, Technická 10, 616 00 Brno. URL: http://www.uete.feec.vutbr. cz. (funkční vzorek)

ZATLOUKAL, M.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; BAČA, P.; DVOŘÁK, P.; KAZELLE, J.; PLÉHA, D.; ČECH, O.; MÁCA, J.; CHLADIL, L.; KUNOVJÁNEK, M.; MUSIL, M.: AKU Ni- Zn; Funkční vzorek alkalického akumulátoru Ni- Zn. Laboratoř UETE, laboratoř řešitele - Bochemie Bohumín. (funkční vzorek)