masak

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Email: jan.masak@vscht.cz
Telefon: 220 444 035
Mobil:

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Fyziologie mikroorganismů, environmentální biotechnologie

vschtp

Pracoviště

Fakulta potravinářské a biochemické technologie (FPBT), Ústav biotechnologie - vedoucí

Univerzitní aktivity/funkce

  • FPBT, Proděkan pro pedagogiku,
  • 2010 – 2012, Proděkan pro zahraniční styk s praxí, FPBT

Vybrané publikace

- Hošková M., Schreiberová O., Ježdík R., Chudoba J., Masák J., Sigler K. Characterization of rhamnolipids produced by non-phatogenic Acinetobacter and Enterobacter bacteria. Bioresource Technology, 130, 510-516 (2013) (IF 4,75)

- Řezanka T., Matoulková D., Kolouchová I., Masák J., Sigler K.: Brewer’s Yeast as a New Source of Palmitoleic Acid-Analysis of Triacylglycerols by LC-MS. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 90 (9), 1327-1342 (2013) (IF 1.592)

- Dvořák L., Lederer T., Jirků V., Masák J., Novák L. Removal of aniline, cyanides and diphenylguanidine from industrial wastewater using a full-scape moving bed biofilm reactor. Proces Biochemistry, doi:10.1016/j.procbio.2013.10.011 (2013) (IF 2.414)

Vybrané projekty

Aplikace magnetického pole v biologické dekontaminaci odpadních vod. EUREKA, LF, MAGNET, LF 11016 (MŠMT) 2011-2014.