pochyly

Vysoké učení technické v Brně

Email: frantisek.pochyly@ceitec.vutbr.cz
           pochyly@fme.vutbr.cz,
Telefon: 541 142 335
Mobil: 606 418 240

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí

VUT-BRNO-LOGO

Pracoviště

Fakulta strojního inženýrství, Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana – vedoucí

Výzkum

 • NETME Centre – Sekce speciálních tekutinových strojů – vedoucí
 • CEITEC VUT, Výzkumná skupina pokročilé povlaky – Senior researcher

Univerzitní aktivity/funkce

 • 2011, člen Vědecké rady Hornicko-geologické fakulty VŠB – TU Ostrava,
 • 2000, člen Vědecké rady VUT FSI v Brně,
 • 2000, člen Vědecké rady Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava.

Mimouniverzitní aktivity (mezinárodní aktivity/spolupráce)

 • Česka společnost pro mechaniku – místopředseda pobočky Brno FSI VUT
 • Člen Jednoty českých matematiků a fyziků. Člen Inženýrská akademie České republiky

Patenty

 • POCHYLÝ, F.; DANČÁK, Z.; Vysoké učení technické v Brně: Čerpadlo s rotujícím lopatkovým věncem. 304400, patent. (2014
 • POCHYLÝ, F.; KOLÁČNÝ, J.; FIALOVÁ, S.; VUT v Brně FSI, Brno, CZ: Pístové čerpadlo, zejména čerpadlo na krev. 304230, patent. (2014)
 • POCHYLÝ, F.; KOLÁČNÝ, J.; FIALOVÁ, S.; VUT v Brně FSI, Brno, CZ: Membránové čerpadlo, zejména čerpadlo na krev. 304170, patent. (2013)

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2011 - Česká hlava 2011.
 • 2010 - Zlatá medaile VUT
 • 2008 – Cena města Brna pro r. 2008 v oblasti technického pokroku
 • 2008 – Cena IA ČR (Čestné uznání projektu Vírová turbína)
 • 2003 - Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za návrh vírové turbíny  
 • 2002 - Pamětní medaile FS VŠB Ostrava
 • 2000 - Pamětní medaile ke 100. výročí založení FSI VUT
 • 1999 - Cena rektora VUT

Vybrané projekty

 • Inovativní tekutinové stroje, období řešení: 1/2014 – 12/2016
 • Experimentální stanovení turbinových charakteristik stroje a ověření čerpadlové charakteristiky u objednatelem stanovených čerpadel, období řešení: 06/2013 – 11/2013
 • TA03020243, Výzkum a vývoj čerpadel pro bezpečnostní systémy jaderných elektráren, období řešení: 1/2013 - 12/2015
 • Využití hydrofobních a olejofobních povrchů při interakci s kapalinami, období řešení: 1/2013 – 12/2016

Vybrané publikace

- POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; RUDOLF, P.; HABÁN, V.; KLAS, R.; HUDEC, M.; HIMR, D.; STEJSKAL, J. Vzájemná spolupráce Sigma Group, a.s. Lutín, Sigma VVÚ, s.r.o. Lutín a Odboru fluidního inženýrství V. Kaplana FSI VUT v Brně v oblasti výzkumu čerpadel a vodních turbín. In Současné trendy vývoje čerpací techniky. Lutín: 2013. s. 1-14. ISBN: 978-80-905478-0- 3.

- KRUTIL, J.; POCHYLÝ, F.; FIALOVÁ, S. Two- phase flow in the rotationally symmetric bodies. In Computational mechanics 2013, extended abstracts. Plzeň: 2013. s. 69-70. ISBN: 978-80-261-0282- 3.

- KLAS, R.; POCHYLÝ, F. The Modification of Spiral Case and Impeller of Mixed Flow Pump. Engineering Mechanics, 2013, roč. 20, č. 2, s. 129-138. ISSN: 1802- 1484