Mendelova univerzita v Brně

Email:  alzbeta.jarosova@mendelu.cz

Telefon: 545 133 191, 545 133 563

Mobil: 603 482 519

Obor vědeckovýzkumné činnosti

 • Jakost potravin – cizorodé látky (ftaláty) v potravním řetězci
 • Senzorická analýza – různé potravinářské komodity

Pracoviště

Agronomická fakulta, Ústav technologie potravin – vedoucí ústavu 

Univerzitní aktivity/funkce

 • Proděkanka - Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
 • Členka Vědecké rady AF
 • Předsedkyně oborové rady doktorského studia AF „Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů“
 • Garantka oboru magisterského studia „Jakost a zdravotní nezávadnost potravin“

Mimouniverzitní aktivity (mezinárodní aktivity/spolupráce)

 • Členka oborových rad doktorského studia:
 • Masarykova univerzita v Brně – Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • SPU v Nitre, Fakulta biotechnologie a potravinárstva  - Technologia potravin
 • VUT Brno, Chemická fakulta  - Chemie a technologie potravin

Členka vědeckých rad:

 • VFU Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie
 • SPU v Nitre, Fakulta biotechnologie a potravinárstva  

Vybrané projekty

- Ftaláty v masných výrobcích v závislosti na době skladování a použitých obalech, období řešení:  3/2014 – 12/2014

- Ftaláty v kravském mléce v závislosti na způsobu získávání, období řešení: 1/2013 – 12/2013

- Optimalizace podmínek intenzivního chovu lososovitých ryb v podmínkách České republiky s využitím dánské technologie se zaměřením na kvalitu produkovaných ryb, období řešení: 2/2012 – 12/2013

- Ftaláty v půdach České republiky, období řešení 1/2012 – 12/2012

- Monitoring výskytu ftalátů v rostlinných produktech v oblasti střední Moravy, období řešení: 1/2009 – 12/2009

- Distribuce esterů kyseliny ftalové v těle drůbeže, období řešení:  1/2008 – 12/2008

- Prevence průniku toxických esterů kyseliny ftalové do krmiv, produktů a potravin, období řešení: 2/2006 – 12/2008

- Sledování obsahu esterů kyseliny ftalové v krmivech a jejich komponentech, období řešení: 1/2005 – 12/2005