maryska

Technická univerzita v Liberci

Email: jiri.maryska@tul.cz
Telefon: 485 353 011
Mobil: 605 747 878

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Přírodovědné inženýrství, matematické modelování.

univerzita-liberec

Pracoviště

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Ústav nových technologií a aplikované informatiky (NIT) - vedoucí ústavu

Výzkum

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI)

Vybrané publikace

- Severýn O., Hokr M., Královcová J., Maryška J.: Modeling of groundwater flow and contaminant transport in hard rock using multidimensional FEM/FVM, Proceedings of Geoproc 2006, Nanjing, China, p. 356-363.

- Severýn O., Maryška J., Královcová J., Hokr M.: Numerical simulation of borehole tests in fractured rock at Potůčky-Podlesi site, bude publikováno ve sborníku ze “4th Workshop on hard rock hydrogeology of the Bohemian massif”, 2006, Jugowice, Polsko.

- Hokr, J. Maryška: Current results in modelling of groundwater contamination at Stráž pod ralskem site, ACC journal „Vědecká pojednání“ XII/2006, ISSN 1801-1128, pp.33-41

Vybrané projekty

Výzkum a vývoj nanomateriálů pro filtraci – snížení emisí ze spalin a průmyslových plynů (NANOFIL). Ve spolupráci s partnery: TERMIZO a.s., ELMARCO s.r.o. a ECOTEX.

- Matematické modelování transportu a reakcí chemických látek v kontaminovaných podzemních vodách, Grantová agentura České republiky, grant č. 205/96/0921, období řešení: 1996 - 1999.

- Matematické modely proudění podzemních vod a transportu látek pro účely sanace následků těžby uranu v severních Čechách, Grantová agentura České republiky, grant č. 201/93/0067, období řešení: 1993 - 1995.

- Migrace radionuklidů a toxických látek v puklinovém prostředí skalního masívu, GAČR 205/00/0480, období řešení: 2000 - 2002 (řešitel T. Pačes).