Pracovní programy H2020 na 2016-17 ve verzi před schválením

Níže můžete najít většinu kapitol pracovního programu Horizont 2020 na období 2016 – 2017. Jedná se o verzi dosud neschválenou Evropskou komisí, zveřejnění závazného dokumentu na Účastnickém portálu (Participant Portal) se předpokládá den po schvalovací proceduře, tj. 14 . 10. 2015.

On this page you will find draft versions of the Horizon 2020 work programmes for 2016-2017. These documents are being made public just before the adoption process of the work programme to provide potential participants with the currently expected main lines of the work programme 2016-2017. They are not yet endorsed by the Commission and they do not in any way prejudge the final decision of the Commission.