Mladí vědci z Česka na stáži ve Francii

  • Soutěž Ceny francouzského velvyslanectví nabízí mladým vědcům unikátní příležitost.
  • Úspěšní účastníci mohou zamířit do francouzské laboratoře podle svého výběru.
  • Dostávají tak příležitost spolupracovat se zahraničními vědci.

Studenti z Česka mají dveře do světové vědy otevřené. Atraktivní destinací je pro mladé vědce Paříž. Možnost stážovat v některém z tamních výzkumných center se naskýtá díky Cenám francouzského velvyslanectví − soutěže, kterou pražská ambasáda vyhlašuje už devátým rokem. „Možnost prezentovat výsledky mé vědecké práce v angličtině před odborníky byla zkušeností k nezaplacení,“ říká autorka loňské vítězné práce v kategorii farmacie Kristýna Krasulová.

Ti, kteří porotu přesvědčí o svých kvalitách, se pak mohou těšit na stáž v jimi vybrané francouzské laboratoři. „Přestože vědcům trvá často desítky let, než dojde ke skutečné aplikaci, je výzkum nezbytnou součástí technického a civilizačního pokroku. Pro studenty a mladé vědce je takovéto ocenění velkou pomocí, motivací a samozřejmě potvrzením, že jejich práce má smysl,“ říká další z úspěšných doktorandů Tomáš Koubský. „Pro mě má navíc velkou cenu i v situaci, kdy často pochybujeme, jestli je náš český výzkum konkurenceschopný,“ dodává.

Student jaderné fakulty na ČVUT se nyní vrátil ze stáže ve francouzské farmaceutické firmě Sanofi. V moderní laboratoři se stal součástí týmu v prestižním oddělení výzkumu a vývoje s názvem Drug design. „Zkoumali jsme vlastnosti organických látek, které budou použity jako léky. Získané informace pak využívají chemikové při rozhodování, jaké látky zvolit, aby maximalizovali úspěšnost budoucího léku,“ popisuje Koubský.

Výzkum Sanofi si pro svoji stáž zvolil fyzik záměrně. „Rád bych v budoucnu využil svoje znalosti z molekulárních simulací v průmyslu. Proto mě zajímala stáž v takové firmě, kde by projekty a techniky vývoje seděly na mou výzkumnou praxi,“ vysvětluje s tím, že se chtěl stát součástí reálných projektů ze současného průmyslového prostředí. Což nalezl právě v laboratořích farmaceutického gigantu.

Byl součástí mezinárodního týmu vědců. „Kolegové mi byli velice nápomocní, a to jak v profesní rovině, tak co se týká mého osobního rozvoje,“ přibližuje mladý vědec.

Své laboratoře však neotvírají jen zahraniční podniky, stáž mohou mladí vědci absolvovat i v některé z českých firem. „Zveme studenty na odborné stáže a zapojujeme je do našeho výzkumného týmu. Zároveň pořádáme semináře, exkurze i různé soutěže pro talentované mladé vědce,“ popisuje Libor Kytýr ze společnosti Sanofi. Podnik také spolupracuje s univerzitami.

„Naši vědci vedou odborné semináře, například na hradecké farmaceutické fakultě. Mnohým vysokým školám poskytujeme také finance na vybavení či modernizaci jejich vlastních laboratoří,“ přibližuje spolupráci Kytýr.

Zdroj: ihned.cz