Zahájení příjmu žádostí do výzvy „M-ERA.NET HORIZONT 2020

Výzva start

Podrobnosti

  • Technologická agentura TA ČR
  • 17 března, 2020
  • Úterý, 8AM to 6PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Zahájení příjmu žádostí do výzvy „M-ERA.NET HORIZONT 2020

Technologická agentura TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00, Praha 6

Úterý, 8AM to 6PM
17 března, 2020

000000

Zahájení příjmu žádostí do výzvy „M-ERA.NET HORIZONT 2020

Technologická agentura TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00, Praha 6

Úterý, 8AM to 6PM
17 března, 2020

PRINT

Dne 17. března byla vyhlášena výzva v rámci „M-ERA.NET“. Jedná se o iniciativu programu EU „Horizont 2020“, která je považována za cenný nástroj pro řešení evropských a globálních výzev v materiálovém výzkumu. Umožňuje spolupráci mezi předními výzkumnými pracovišti z akademické i podnikové sféry z evropských a mimoevropských zemí a regionů a usnadňuje vstup na dříve nepřístupné nové trhy.

Technologická agentura ČR (TA ČR) umožňuje zapojení českých subjektů (výzkumných organizací či podniků) do této mezinárodní výzvy za pevně stanovených podmínek. Lhůta pro příjem zkrácených verzí návrhů projektů končí 16. června 2020.

Doporučujeme sledovat stránky TA ČR, která zprostředkovává účast i v dalších ERA.NET cofundových výzvách.

Zdroj: tacr.cz