Zahájení příjmu žádostí do 10. výzvy programu Technologie

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 23 září, 2019
  • Pondělí, 10AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Zahájení příjmu žádostí do 10. výzvy programu Technologie

Národní

Pondělí, 10AM to 11PM
23 září, 2019

000000

Zahájení příjmu žádostí do 10. výzvy programu Technologie

Národní

Pondělí, 10AM to 11PM
23 září, 2019

PRINT

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů. Žádosti lze posílat do 16. 12. 2019.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.; v případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu

Podrobně o výzvě ZDE.

Zdroj: API