Vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 9 září, 2020
  • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život

Národní

Středa, 12AM to 11PM
9 září, 2020

000000

Vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život

Národní

Středa, 12AM to 11PM
9 září, 2020

PRINT

Technologická agentura České republiky informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3, jejíž vyhlášení se plánuje dne 9. září 2020.

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu. Tímto přispěje ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Návrhy projektů bude možné podat pouze do podprogramu 3 (Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy). Bude se jednat o dlouhodobé projekty aplikovaného výzkumu, které budou podporovat systémová a komplexní environmentální řešení ve výzkumném tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum.

Tabulka s předběžnými parametry 4. veřejné soutěže Prostředí pro život, podprogram 3 k nahlédnutí ZDE.

Zdroj: TA ČR