Vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu ÉTA

Výzva start

Podrobnosti

  • Národní
  • 19 září, 2019
  • Čtvrtek, 9AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu ÉTA

Národní

Čtvrtek, 9AM to 11PM
19 září, 2019

000000

Vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu ÉTA

Národní

Čtvrtek, 9AM to 11PM
19 září, 2019

PRINT

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu ÉTA.

Hlavním cílem programu je podpora čerpání inovačního potenciálu společenských, humanitních a uměleckých věd (SHUV) jakožto klíčových hráčů pro řešení společenských, ekonomických, technologických, kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21. století.

Soutěžní lhůta začíná dnem 19. září 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 31. října 2019.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením.

Dokumenty spojené s 3. veřejnou soutěží Programu ÉTA najdete zde.

Zdroj: TA ČR