Ukončení příjmu žádostí do výzvy II programu podpory PORADENSTVÍ –Poradenské služby pro MSP

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 30 června, 2021
  • Středa, 12AM to 3PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do výzvy II programu podpory PORADENSTVÍ –Poradenské služby pro MSP

Národní

Středa, 12AM to 3PM
30 června, 2021

000000

Ukončení příjmu žádostí do výzvy II programu podpory PORADENSTVÍ –Poradenské služby pro MSP

Národní

Středa, 12AM to 3PM
30 června, 2021

PRINT

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce cestou tzv. vodních auditů předcházet dopadům sucha na podnikatele. Vyhlásilo novou výzvu z programu OPPIK a připravilo metodiku zacílenou na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků. Přínosem vodního auditu je šetrnější práce s vodou a vodními zdroji.

Výzva programu Poradenství OPPIK umožní nákup poradenských služeb pro malé a střední podniky zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k dosažení úspory vody dle Metodiky hodnocení využívání vody MPO (vodní audit). Výstupem projektu bude získání značky Odpovědného hospodaření s vodou Ministerstva životního prostředí nebo provedení doporučených návrhů opatření dle vodního auditu. Celková alokace výzvy je 130 mil. Kč.

Sběr žádostí bude zahájen dne 1. března 2021 a potrvá do 30. června 2021. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. května 2023.

Pro zpracování vodního auditu je připraven tzv. Katalog technologií, které ovlivňují spotřebu vody a činností, ve kterých se odráží suché počasí s klíčovými ukazateli charakterizace spotřeby vody a kvalitativních ukazatelů pro vzájemné porovnání. Vyhledávání potřebné technologie je zajištěno online formulářem na zde.

MPO podpoří nové technologie a procesy umožňující recyklaci vody ve výrobních podnicích, zejména v odvětvích s vysokou spotřebou vody jako je potravinářský, papírenský, chemický a textilní průmysl či energetika, dále instalaci uzavřených cirkulačních okruhů a procesy optimalizace spotřeby vody v rámci samostatného výrobního procesu.

Zdroj: MPO