Ukončení příjmu žádostí do projektu ELIIT

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 14 dubna, 2021
  • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do projektu ELIIT

Mezinárodní

Středa, 12AM to 11PM
14 dubna, 2021

000000

Ukončení příjmu žádostí do projektu ELIIT

Mezinárodní

Středa, 12AM to 11PM
14 dubna, 2021

PRINT

Evropský inovační a technologický projekt v oblasti lehkého průmyslu  (The European Light Industries Innovation and Technology Project – ELIIT Project) zahájil v lednu svou druhou výzvu k předkládání návrhů. Cílem výzvy je podpořit spolupráci mezi malými a středními podniky působícími v textilním, oděvním, kožedělném a obuvnickém odvětví a poskytovateli technologií s inovativními řešeními, která jim pomohou k produktům, procesům nebo službám s vyšší přidanou hodnotou.

Každé vybrané partnerství získá:

  • finanční podporu ve výši 70 000 EUR na vývoj produktů nebo prototypů s vysokou přidanou hodnotou a ziskovostí
  • program koučování a poradenství šitý na míru 
  • síťové aktivity 
  • účast na seminářích / konferencích a výstavách s cílem napomoci postavení na trhu a budování obchodních vztahů

Projektový partner může být ze stejné země, za mezinárodní partnerství je však vyšší hodnocení. Více informací naleznete zde.

S žádostí o vyhledání projektového partnera se lze obrátit na info@eliitproject.eu.

Uzávěrka přihlášek je 14. dubna 2021.

Zdroj: TC AV ČR