Ukončení příjmu žádostí do IV výzvy Programu Spolupráce – Technologické platformy

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 29 ledna, 2021
  • Pátek, 12AM to 4PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do IV výzvy Programu Spolupráce – Technologické platformy

Národní

Pátek, 12AM to 4PM
29 ledna, 2021

000000

Ukončení příjmu žádostí do IV výzvy Programu Spolupráce – Technologické platformy

Národní

Pátek, 12AM to 4PM
29 ledna, 2021

PRINT

Cílem výzvy je podpora rozvoje inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • podpora rozvoje národních technologických platforem vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru
  • podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • MSP
  • velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace bude poskytována do maximální výše 75 % způsobilých výdajů
  • minimální výše dotace na projekt je 500 tis. Kč, maximální 5 mil. Kč

Podrobnosti zde.

Zdroj: API