Ukončení příjmu žádostí do III. výzvy Technologické platformy

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 10 září, 2019
  • Úterý, 12AM to 3PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do III. výzvy Technologické platformy

Národní

Úterý, 12AM to 3PM
10 září, 2019

000000

Ukončení příjmu žádostí do III. výzvy Technologické platformy

Národní

Úterý, 12AM to 3PM
10 září, 2019

PRINT

Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Návrhy projektů je možné do 10. 9. 2019.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace je poskytována do maximální výše 75 % způsobilých výdajů
  • min. absolutní dotace pro jeden projekt:  500 000 Kč
  • max. absolutní dotace pro jeden projekt: 5 000 000 Kč

Více o výzvě ZDE.

Zdroj: API