Ukončení příjmu žádostí do 4 veřejné soutěže Programu TREND, PP 2 – “Nováčci”

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 3 března, 2021
  • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do 4 veřejné soutěže Programu TREND, PP 2 – “Nováčci”

Národní

Středa, 12AM to 11PM
3 března, 2021

000000

Ukončení příjmu žádostí do 4 veřejné soutěže Programu TREND, PP 2 – “Nováčci”

Národní

Středa, 12AM to 11PM
3 března, 2021

PRINT

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, jejíž vyhlášení se plánuje na 13. ledna 2021. Soutěž končí 3. března 2021.

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

O podporu v podprogramu 2 – Nováčci mohou žádat v roli hlavního uchazeče takové podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v úhrnu nad 1 mil. Kč.

Čtvrtá veřejná soutěž vyhlášená v podprogramu 2 – Nováčci se liší od předchozí veřejné soutěže vyhlášené v podprogramu Nováčci, v několika klíčových parametrech. Tyto parametry jsou označeny červeně v tabulce s předběžnými parametry a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost.

Tabulka s předběžnými parametry 4. veřejné soutěže Programu TREND je k nahlédnutí ZDE.

Zdroj: TA ČR