Ukončení příjmu žádostí do 2. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+

Výzva konec

Podrobnosti

  • Národní
  • 10 června, 2020
  • Středa, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení příjmu žádostí do 2. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+

Národní

Středa, 12AM to 11PM
10 června, 2020

000000

Ukončení příjmu žádostí do 2. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+

Národní

Středa, 12AM to 11PM
10 června, 2020

PRINT

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o ukončení 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+,které je stanoveno na 10. června 2020.

Hlavním cílem programu je prostřednictvím výstupů/výsledků a dopadů z podpořených návrhů projektů rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj České republiky, a přispěje tak růstu konkurenceschopnosti. Program svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

Zdroj: TA ČR