Ukončení možnosti vyjádřit zájem o účast v mezinárodních projektech IPCEI v oblasti mikroelektroniky a konektivity

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 4 března, 2021
  • Čtvrtek, 12AM to 11PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení možnosti vyjádřit zájem o účast v mezinárodních projektech IPCEI v oblasti mikroelektroniky a konektivity

Mezinárodní

Čtvrtek, 12AM to 11PM
4 března, 2021

000000

Ukončení možnosti vyjádřit zájem o účast v mezinárodních projektech IPCEI v oblasti mikroelektroniky a konektivity

Mezinárodní

Čtvrtek, 12AM to 11PM
4 března, 2021

PRINT

Ministerstvo průmyslu a obchodu hledá významné inovační projekty v oblasti designu procesorů a čipů pro umělou inteligenci (AI), designu čipů pro komunikaci (5G, 6G a dalších) a konektivitu, rozvoje a výroby těchto čipů v Evropě, pokročilých  technologií pouzdření pro heterogenní integraci a polovodičových substrátů pro radiofrekvenční a výkonová zařízení, které pomohou obnovit kapacitu v oblastech, ve kterých je Evropa silně závislá na dovozu surovin a technologií a zajistí konkurenceschopnost průmyslu EU na světových trzích.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje prostředí pro tyto oblasti pomocí intenzivní mezinárodní spolupráce v rámci tzv. Významných projektů společného evropského zájmu (IPCEI – Important Projects of Common European Interest).

Nový koncept Evropské komise IPCEI umožňuje podpořit vybrané projekty od aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací až po první průmyslové nasazení. Prvním průmyslovým nasazením se rozumí činnosti, které zahrnují přechod od pilotního provozu k provozu většího rozsahu, nikoli však sériová výroba. Dále lze podpořit infrastrukturní projekty v oblasti životního prostředí, energetiky a dopravy. Záměrem je podpořit výzkumnou a výrobní spolupráci v rámci Evropské unie.

Tato výzva má identifikovat podniky a projekty, které se zabývají mikroelektronikou a konektivitou. Může jít o projekty oblasti digitalizace pokrývající zpracovávání dat, komunikaci, multifunkční integraci, či „zelené“ jako nízkoenergetický computing, výkonová elektronika pro baterie/elektromobilitu, udržitelná elektronika (recyklovatelná, biologicky odbouratelná. Při posuzování podaných projektových přihlášek budeme sledovat, jak projekty plní kritérii IPCEI, nakolik jsou inovativní, o jak velkou podporu usilují a jakou měrou se zapojí do mezinárodní spolupráce. Úspěšné žadatele vyzveme, aby ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravili plné projektové žádosti v souladu s požadavky a pokyny Evropské komise. O schválení a výši případné dotace rozhodne Evropská komise, která vyhodnotí každý projekt.

Během přípravy a schvalování IPCEI musí vybrané české společnosti spolupracovat s ostatními účastníky projektu na přípravě společného dokumentu, který bude popisovat kooperaci mezi jednotlivými účastníky a využití vzniklého know-how. Tento společný dokument podléhá schválení Evropské komise. 

Projektové přihlášky zasílejte elektronicky na emailovou adresu IPCEI-ME-prihlasky@mpo.cz do 4. 3. 2021 do 24:00. 

Podrobnosti včetně náležitostí nutných k přihlášce se dočtete zde.

Zdroj: MPO