Odborný seminář: Ochrana životního prostředí v Číně

Vzdělávání

Podrobnosti

  • CzechTrade
  • 30 dubna, 2019
  • Úterý, 1PM to 3PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Odborný seminář: Ochrana životního prostředí v Číně

CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2

Úterý, 1PM to 3PM
30 dubna, 2019

000000

Odborný seminář: Ochrana životního prostředí v Číně

CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2

Úterý, 1PM to 3PM
30 dubna, 2019

PRINT

nečištění životního prostředí v Číně je tak vysoké, že jeho ochrana a kontrola se stala jedním ze tří nejdůležitějších úkolů čínské vlády pro současnou pětiletku (2016 – 2020). Environmentální technologie a služby dlouhodobě řadíme mezi perspektivní obory pro vývoz do Číny. Čínská vláda v roce 2017 zpřísnila zákon o ochraně životního prostředí a zároveň zavedla opatření a konkrétní cíle pro snížení všech typů environmentálních znečištění. Mezi obory, které nejvíce znečišťují životní prostředí a jsou v současné kampani nejvíce kontrolované, patří: textilní, energetický, důlní, papírenský, automobilový průmysl, produkce těžkých kovů, plynu, cementu a spotřebních výrobků. Příležitost se tedy otevírá pro technologie, které dokážou snížit produkci znečištění v těchto oborech, úsporné technologie, vhodná monitorovací zařízení a příslušné služby.

Anotace:

  • Současný stav životního prostředí v Číně – příležitosti
  • Na co se připravit v případě spolupráce s čínským subjektem
  • Praktické zkušenosti česko-čínské spolupráce z firemního pohledu – zástupce firmy NORDMANN`S FIR ENVIRONMENTAL Technology, a.s. (firma již realizuje projekty na čínském trhu)
  • Služby CzechTrade – jak Vám můžeme pomoci
  • Diskuze
  • Individuální konzultace

Registrace zde.

Zdroj: CzechTrade