OLYMPUS DIGITAL CAMERA

BIC Brno, spol. s r.o.

Tel.: 731 528 073
email: kouril@bicbrno.cz

Odborná a vědecká činnost

Knihy, skripta:

KRAJAĆ, P; CHALOUPKA, J; KOUŘIL, K, a další: INOVACE, inovační poradce jako samostatná odbornost, BIC Brno, spol. s r.o., ISBN 978-80-260-5801-4

Vědecké články v časopisech a kapitoly ve vědeckých monografiích

- publikované v zahraničí:

- KOUŘIL, K.; ČEP, R.; OČENÁŠKOVÁ, L; NOVÁKOVÁ, J; VALÍČEK, J; BARISIC, B.: Influence of Thermal and Mechanical Shocks to Citting Edge Tool Life, World Academi of Science Engineering and Technology, pp.754-757, ISSN 2070-3724, (2009),

- KOUŘIL, K.: Precizní nástroje s vysokým výkonem, FACT, Vol. 2008, (2008), No. 09/2008, pp. 8. CemeCon AG

- publikované doma:

- KOUŘIL, Karel; MARŠÍČEK, Roman. Nová dimenze v obrábění. Technický týdeník,  2000, roč.XLVIII., č. 37, s. 21-21. ISSN 0040-1064.

- HOUDEK, Josef; KOUŘIL, Karel. Nová generace břitových destiček. MM průmyslové spektrum, 2000, č. 9, s. 38 – 40. ISSN1212-2572.

- KOUŘIL, Karel. Vyměnitelné břitové destičky s utvařeči – funkce utvařeče. In Pramet – noviny společnosti Pramet Tools, s r.o., únor 2003 číslo 1, s. 3., ISSN

- KOUŘIL, Karel; MARŠÍČEK, Roman. Optimalizace řezných podmínek při obrábění nástroji s VBD. In Pramet – noviny společnosti Pramet Tools, s r.o., duben 2003 číslo 2, s. 5., ISSN

- KOUŘIL, Karel; MAIXNER,Vladimír; SPÁČILOVÁ, Jozefina. Břitové destičky s hladící geometrií a VBD s nízkým řezným odporem. In MM průmyslové spektrum, 2003, č. 5, s. 32 – 33. ISSN1212-2572.

- HOUDEK, Josef; KOUŘIL, Karel. Odolnost slinutých karbidů proti teplotním a mechanickým rázům (1. díl). In MM průmyslové spektrum, 2004, č. 4, s. 27-28. ISSN1212-2572.

- HOUDEK, Josef; KOUŘIL, Karel. Odolnost slinutých karbidů proti teplotním a mechanickým rázům (2. díl). In MM průmyslové spektrum, 2004, č. 5, s. 22-23. ISSN1212-2572.

- HOUDEK, Josef; KOUŘIL, Karel. Odolnost slinutých karbidů proti teplotním a mechanickým rázům (3. díl). In MM průmyslové spektrum, 2004, č. 6, s. 70-71. ISSN1212-2572.

- HOUDEK, Josef; KOUŘIL, Karel. Opotřebení břitů nástrojů ze slinutých karbidů (1. díl). In MM průmyslové spektrum, 2004, č. 12, s. 8-9. ISSN1212-2572

- HOUDEK, Josef; KOUŘIL, Karel. Opotřebení břitů nástrojů ze slinutých karbidů (2. díl). In MM průmyslové spektrum, 2005, č. 1, s. 10-12. ISSN1212-2572.

- HOUDEK, Josef; KOUŘIL, Karel. Opotřebení břitů nástrojů ze slinutých karbidů (3. díl). In MM průmyslové spektrum, 2004, č. 3, s. 86. ISSN1212-2572.

- KOUŘIL, Karel; MAIXNER,Vladimír. Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami. In MM průmyslové spektrum, 2005, č. 4, s. 21-22. ISSN1212-2572.

- BITTNER, Josef; KOUŘIL, Karel. Vysoká produktivity- nástroj k dosažení úspěchu. In MM průmyslové spektrum, 2005, č. 5, s. 48-49. ISSN1212-2572.

- KOUŘIL, Karel; VANĚK, Vladimír. Dokončovací operace vystružování. MM průmyslové spektrum, 2006, č. 6, s. 32-33. ISSN1212-2572.

- KOUŘIL, K.; FIALA, S.: Moderní nástroje pro dokončování děr, MM průmyslové spektrum, Vol. 2007, (2007), No. 5, pp. 56-57. ISSN1212-2572, MM publishing, s.r.o. článek v časopise

- KOUŘIL, K.; VANĚK, V.: Vystružovací nástroje s břity z CBN, MM průmyslové spektrum, Vol. 2007, (2007), No. 12, pp. 48-49. ISSN1212-2572, MM publishing, s.r.o. článek v časopise

- KOUŘIL, K.; VANĚK, V.: Obrábění přesných děr v litinách, MM průmyslové spektrum, Vol. 2009, (2009), No. 4, pp. 24-25. ISSN1212-2572, MM publishing, s.r.o. článek v časopise

- KOUŘIL, K.: Vystružovaní přesných děr v hydraulických komponentech, MM průmyslové spektrum, Vol. 2010, (2010), No. 5, pp. 34-35. ISSN1212-2572, MM

- KOUŘIL, K; FIALA, S.: Nová generace průmyslového diamantu, MM průmyslové spektrum, Vol. 2010, (2010), No. 9, pp. 16-17. ISSN1212-2572, MM

Články ve sbornících vědeckých konferencí

- publikované v zahraničí:

- KOUŘIL, K; ČEP, R.: THE DEVELOPMENT OF NEW AXIAL TOOLS WITH EDGES OF VARIOUS CUTTING MATERIALS ON DEFINED DIAMETERS FOR THE MACHINING OF PRECISION AND HIGH-PRECISION OPENINGS

- KOUŘIL, K.; ČEP, R.; OČENÁŠKOVÁ, L; NOVÁKOVÁ, J; VALÍČEK, J; BARISIC, B.: Influence of Thermal and Mechanical Shocks to Citting Edge Tool Life, WASET Singapore článek ve sborníku akce: World Academi of Science Engineering and Technology - 56 mezinárodní konference, WASET Singapore 04-2009

- KOUŘIL, Karel, VRBA, Vladimír. Třískové obrábění slinutých karbidů. Sborník mezinárodní vědecko - technické konference Strojárska technologia a valivé ložiska 97. Žilina: Žilinská univerzita, 1997. s. 189 - 193.

- KOUŘIL, Karel; VRBA, Vladimír. Výzkum řezivosti výkonných diamantových brusných kotoučů. In. Sborník 5. vědeckéj konferencie s mezinárodnou účasťou CO - MAT - TECH 97. Trnava: MTF STU Trnava, 1997. s. 485 - 491.

- publikované doma:

- HOUDEK, Josef; KOUŘIL, Karel. Efficient cutting tools of new generation Pramet Diadur. In Mezinárodní vědecká konference Dry machining and Disposal of cutting fluids.19-21 April 2001. Praha: CTU Praha, 2001, s. 113-118.

- KOUŘIL, Karel. Novinky technologie soustružení. In Technický seminář progresivní nástroje nové dimenze. 12. prosince 2000. Varnsdorf: Pramet Tools, s.r.o., JL Madet, s.r.o., 2000, s. 6-13.

- KOUŘIL, Karel. Novinky technologie soustružení. In Technický seminář progresivní nástroje nové dimenze. 29. března 2001. Plzeň: Pramet Tools, s.r.o., Západočeská Univerzita Plzeň, Hofmeister, s.r.o., 2001. s. 7 – 16.

- KOUŘIL, Karel. Novinky technologie soustružení. In Technický seminář nástroje pro vysoce výkonné obrábění. 14. června 2001. Pardubice: Pramet Tools, s.r.o., Česká strojnická společnost, 2001. s 3-7.

- KOUŘIL, Karel; MARŠÍČEK, Roman. Nástroje pro produktivní obrábění. In Frézování III - sborník z obdorné konference FSI v Brně. Brno: VUT v Brně FSI, 2003, s. 23-24. ISBN 80-214-2436-2.

- KOUŘIL, Karel; FIALA, Stanislav. Moderní nástroje pro dokončování děr. In Frézování IV - sborník z odborné konference FSI v Brně. Brno : VUT v Brně FSI, 2007, s. 23-24. ISBN 80-214-2436-2.

- KOUŘIL, K.; ČEP, R.: Modern Cutting Tools for hole’s cutting, ERIN 2009, pp.65, ISBN 978-80-248-1982-2, (2009), FS VŠB-TU Ostrava článek ve sborníku akce: ERIN 2009 - 3 mezinárodní konference mladých výzkumných pracovníků a doktorandů, FS VŠB-TU Ostrava, 1. - 2. 4. 2009

- KOUŘIL, K.; FIALA, S.: Moderní nástroje pro vystružování, Moderní výrobní technologie pro 21. století, pp.101-106, ISBN 978-80-2145-3914-6, (2009), FSI VUT v Brně článek ve sborníku akce: Moderní výrobní technologie pro 21. Století, FSI VUT v Brně, 15. 10. 2009

Další aktivity:

  • Výkonný předseda Vědecké rady při BIC Brno spol. s r.o. jako výzkumné organizace (VO) zapsané na seznamu vedeném RVVI.
  • Člen Výzkumné rady RTI – Regionálního technologického institutu při ZČU v Plzni.
  • Člen zkušebních komisí magisterského a doktorského studia na VUT v Brně a VŠB- TU Ostrava.
  • Člen Oborového panelu „Zpracovatelský průmysl a strojírenství“ programu EPSILON při TAČR.

Průmyslově chráněné výsledky VaV:

  • EU patentu 1657014: Nástroj pro vystružovaní děr s centrálně chlazenou částí
  • Užitný vzor 22238: Vystružovací nástroj pro vystružování děr s centrálně chlazenou řeznou částí
  • Užitný vzor 16538: Nástroj pro vystružovaní slepých děr středních průměrů.