Antonino

B.I.B.S., a.s.

e-mail: milicia@bibs.cz
Tel.: +420 545 210 792

Obor vědeckovýzkumné činnosti: Strategické řízení, Projektové řízení

bibs

Pracoviště

  • B.I.B.S., a.s., lektor – vedoucí modulů Strategického řízení a Projektového řízení
  • UTILITY CONSULT, s.r.o., ředitel a koordinátor poradenských a vzdělávacích aktivit

Oblast výzkumu

Strategické řízení se zaměřením na oblast strategického myšlení

Publikace

Dvě desítky publikací v oblast strategického řízení se zaměřením zejména na problematiku strategického myšlení a jeho rozvoje.

Projekty

  • Rozvoj strategického myšlení manažerů Karlovarského kraje – vývoj vzdělávacího systému – garant a hlavní odborný zpracovatel (2013-2015)
  • Inovace do praxe – vývoj vzdělávacího systému, hlavní vědecko-pedagogický pracovník (2014)
  • Výzkum strategického řízení v českých firmách – vedoucí zpracovatel dílčí části (MSM 265100018)
  • Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region – vedoucí zpracovat dílčí části (265100017)