Heyrovského ústav navázal spolupráci se špičkovým Helmholtz-zentrum Dresden

Především na aplikaci výsledků výzkumu v oblasti průmyslu se zaměří spolupráce Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR s prestižní německou výzkumnou institucí Helmholtz-zentrum Dresden. Memorandum o kooperaci podepsali zástupci obou institucí v Praze na konci října. První společná aktivita je naplánována na začátek příštího roku.

Helmholtz-zentrum Dresden je členem Helmholtz Association, unie 18 výzkumných center v Německu, působí v Drážďanech a dalších třech centrech v Německu a Francii a zabývá se hraničním výzkumem v oblasti pokročilých materiálů, klinické diagnostiky a energetiky.

Pro pracoviště Akademie věd i pro německé výzkumníky je klíčové hledat nové možnosti pro společné projekty zaměřené na průmyslovou aplikaci výsledků nebo rozšíření již existujících aktivit s průmyslovými partnery. „Spolupráce podpoří vznik sítě excelentních vědců pro základní výzkum a výzkum pokročilých materiálů a technologií,“ upřesňuje ředitel Heyrovského ústavu Martin Hof. Obě instituce připravují také společnou publikační a vzdělávací činnost.

„Plánujeme i reciproční pobyty vědeckých, technických, administrativních zaměstnanců a postgraduálních studentů v rámci společných i nezávislých výzkumných projektů, včetně stáží, stipendií nebo hostování vědců,“ dodává Martin Hof. 

Prvním konkrétním výsledkem čerstvě podepsaného memoranda je společný odborný seminář zaměřený na 2D materiály, THz spektroskopii, bio membrány, hmotnostní spektrometrii, nanokatalýzu a kvantové výpočty. Uskuteční se 31. ledna 2020 v Heyrovského ústavu AV ČR na pražském Ládví.

Autor: Daniel Jakeš, Markéta Růžičková
Zdroj: AV ČR