zemlicka

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Email: zemlicka@vfu.cz
Telefon:  +420 541 562 830
Mobil: 602 117 059

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Přírodní léčiva

veterinarni-univerzita

Pracoviště

Farmaceutická fakulta, Ústav přírodních léčiv – přednosta ústavu

Univerzitní aktivity/funkce

  • 2010 – 2014, děkan Farmaceutické fakulty, VFU Brno
  • Člen vědecké rady Farmaceutické fakulty, VFU Brno
  • Člen akademického senátu AS VFU
  • Člen kolegia děkana Farmaceutické fakulty VFU

Mimouniverzitní aktivity (mezinárodní aktivity/spolupráce)

Člen vědecké rady Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě

Vybrané projekty

Molekulární biologie jako nástroj integrace biomedicínských disciplín na VFU Brno