Technická univerzita v Liberci

Email: petr.tuma@tul.cz
Telefon: 485 353 101
Mobil: 724 326 645

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Automatické řízení

univerzita-liberec

Pracoviště

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Ústav mechatroniky a technické informatiky

Výzkum

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI) - ředitel