pavlinek

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Email: pavlinek@cps.utb.cz
Telefon: 576 038 029
Mobil:  606 777 270

Obor vědeckovýzkumné činnosti

Zpracování polymerů, elektroreologie polymerních systémů, vodivé polymery

utb

Pracoviště

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Centrum polymerních systémů

Univerzitní aktivity/funkce

  • 2007, člen Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • 2006, předseda oborové rady doktorského studijního oboru „Technologie makromolekulárních látek“
  • 2006, školitel v doktorských programech UTB ve Zlíně

Mimouniverzitní aktivity (mezinárodní aktivity/spolupráce)

  • 2000, Tajemník organizačního výboru Europe/Africa Regional Meeting of the Polymer Processing Society, Zlín
  • Člen Society of Rheology, člen Society of Plastics Engineers, člen Polymer Processing Society.

Ocenění vědeckou komunitou

  • 2009, Cena Morand Lambla Award udělovaná společností Polymer Processing Society, USA, vynikajícím mladým vědcům (do 45 let) v oboru zpracování polymerů 
  • 2000, Cena rektora kolektivu mladých vědeckých pracovníků Fakulty technologické ve Zlíně
  • 1999,  Cena Werner von Siemens Excellence Award za disertační práci “Rheology of Suspensions in Electric Field”

Vybrané projekty

- Projekt TAČR ALFA TA02011308 „Hybridní nanokompozit“ ve spolupráci s firmami Synpo, a. s., Pardubice a 5M, s.r.o., Kunovice, období řešení:  2012-2014, spoluřešitel.

- Projekt TAČR Centra kompetence TE01020216 „Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů“, období řešení: 2012-2019, vedoucí pracovního balíčku

- Grant GAČR 202/09/1626 „Inteligentní kapaliny a komposity s řízenou strukturou“, období řešení: 2009-2013, řešitel.

- Projekt MPO IMPULS „Kompozitní materiály se zvýšenou odolností vůči ohni“ ve spolupráci s firmou 5M, s.r.o., Boršice, období řešení: 2007 – 2009, spoluřešitel.

- Projekt MPO TRVALÁ PROSPERITA „Inovace zdravotnických pomůcek na polymerní bázi“ ve spolupráci s firmou Medetron, s.r.o., Zlín, období řešení: 2006 – 2009, člen řešitelského kolektivu.

- Projekt MPO TRVALÁ PROSPERITA „Termoplastické kompozitní systémy pro LF Technologii“ ve spolupráci s firmou 5M, s.r.o., Boršice, období řešení: 2006 – 2009, spoluřešitel.

Vybrané publikace

- Peer, P., Stěnička, M., Pavlínek, V., Filip, P.: The storage stability of polyvinylbutyral solutions from an electrospinnability standpoint. Polymer Degradation and Stability, vol. 105, 2014, p.  134-139. (IF 2.770)

- Yan, YF, Cheng, QL, Zhu, ZJ, Pavlínek, V, Sáha, P, Li, CZ: Controlled synthesis of hierarchical polyaniline nanowires/ordered bimodal mesoporous carbon nanocomposites with high surface area for supercapacitor electrodes. JOURNAL OF POWER SOURCES, vol. 240, 2013, p. 544-550. (IF 4.675)

- Plachý, T, Sedlačík, M, Pavlínek, V, Morávková, Z, Hajná, M, Stejskal, J: An effect of carbonization on the electrorheology of poly(p-phenylenediamine). CARBON, vol. 63, 2013, p. 187–195. (IF 5.868)

- Sedlačík, M, Pavlínek, V, Mrlík, M, Morávková, Z, Hajná, M, Trchová, M, Stejskal, J: Electrorheology of polyaniline, carbonized polyaniline, and their core-shell composites. MATERIALS LETTERS, vol. 101, 2013, p.  90-92. (IF 2.224)

- Yan, YF, Cheng, QL, Pavlínek, V, Sáha, P, Li, CZ: Controlled synthesis of mesoporous carbon nanosheets and their enhanced supercapacitive performance. JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY, vol. 17, 2013, p. 1677-1684. (IF 2.279)

- Ma, JP, Cheng, QL, Pavlínek, V, Sáha, P, Li, CZ: Morphology-controllable synthesis of MnO2 hollow nanospheres and their supercapacitive performance. NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, vol. 37, 2013, p. 722-728. (IF 2.966)