Češi a Němci spojí síly v rozvoji aplikovaného výzkumu

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek vystoupil v úterý 30. května 2017 jako první vysoce postavený český politik na výročním sněmu německé Fraunhoferovy společnosti, která je světovou špičkou v aplikovaném výzkumu. Před samotným zahájením sněmu tato přední německá výzkumná instituce uzavřela již druhé memorandum o spolupráci s vládní Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž vicepremiér Bělobrádek předsedá. Mělo by vést k vytvoření Česko-Fraunhoferova fóra pro aplikovaný výzkum v České republice. Memorandum o spolupráci podepsal prezident Fraunhoferovy společnosti Reimund Neugebauer také s českou Akademií věd, kterou zastupovala její předsedkyně Eva Zažímalová.
Sněmu se zúčastnili další významní hosté v čele se saským ministerským předsedou Stanislawem Tillichem nebo spolkovou ministryní pro vzdělávání a výzkum Johannou Wankou. Ve svých projevech ocenili podpis obou memorand a podpořili strategii dalšího sbližování českých vědeckovýzkumných institucí s prestižní Fraunhoferovou společností.

Příslušná memoranda předpokládají, že Česko-Fraunhoferovo fórum v ČR povzbudí celkovou spolupráci obou zemíí v aplikovaném výzkumu – mj. tím, že bude monitorovat pokrok při realizaci společných pilotních projektů. Jde o vědecké projekty, na nichž se dohodnou jednotlivé ústavy Fraunhoferovy společnosti s výzkumníky v Česku. V budoucnu by tak v České republice mělo vzniknout Fraunhoferovo projektové centrum.

„Hrajeme ve vědě nejvyšší ligu a rozšiřování spolupráce s Fraunhoferovou společností je toho jasným důkazem. Dohodli jsme se, že budeme s Němci také úzce spolupracovat v rámci vědeckých programů Evropské unie. To považuji za zvlášť důležité. Budeme totiž společně hledat cesty k evropským finančním zdrojům přímo v Bruselu, zatímco stávající doping peněz z evropských fondů do Česka se během několika let skončí,“ řekl Pavel Bělobrádek.

V oblasti aplikovaného výzkumu je Fraunhoferova společnost nejslavnější značkou nejen v Německu, ale v celé Evropě. Do spolupráce s Fraunhoferovou společností se mají na české straně zapojit instituce aplikovaného výzkumu, univerzity i průmyslové firmy.

Česko-Fraunhoferovo fórum v ČR vznikne v rámci strategického dialogu mezi Českem a Německem, který se týká řady oblastí od zahraniční politiky až po boj proti drogám. „Konstatovali jsme, že ze všech pracovních skupin se nejdynamičtěji rozvíjí spolupráce právě v oblasti vědy a výzkumu. S našimi německými partnery se zcela shodujeme, že kvalitní aplikovaný výzkum je základním předpokladem úspěšného hospodářského a průmyslového rozvoje,“ uvedl vicepremiér Bělobrádek.

Zdroj: vyzkum.cz