CATRIN v Olomouci propojí základní i aplikovaný výzkum

Od 1. října by měl na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP) začít fungovat Český institut výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN), který si klade za cíl rozšíření a prohloubení multidisciplinární spolupráce, kvalitní základní a aplikovaný výzkum i hledání nových výzkumných směrů, které mají šanci uspět v mezinárodních grantových soutěžích a přispět k řešení globálních problémů.

CATRIN propojí tři stávající vědecká centra UP – Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM). Ke spolupráci se zavázal i Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB) a Fakultní nemocnice Olomouc.

Od organizační integrace výzkumných center na Univerzitě Palackého si slibujeme zásadní zvýšení mezioborové prostupnosti a úspěšnosti v silné mezinárodní konkurenci. Může jít o důležitý krok směrem k budování výkonné výzkumné infrastruktury v evropském i světovém kontextu,“ komentoval vznik vysokoškolského ústavu rektor UP Jaroslav Miller.

Samotné přípravě vysokoškolského ústavu CATRIN se UP věnovala dva roky. Přípravný proces završilo schválení statutu CATRIN Akademickým senátem UP (AS UP) dne 17. června.

Naše spolupráce v době koronavirové krize prokázala, že se navzájem výborně doplňujeme. Již dnes máme rozjetých několik společných projektů, které na těchto základech staví. Těším se na další spolupráci,“ uvedl ředitel ÚOCHB Zdeněk Hostomský.

Vznik nových multidisciplinárních ústavů, které jdou napříč obory, katedrami i fakultami, je moderní odpovědí na vývoj vědy. Gratuluji Univerzitě Palackého, že se k tomuto kroku odhodlala,“ ocenil vznik ústavu přední český biochemik Jan Konvalinka.

Podporu ústavu vyjádřili například i tři laureáti nejvyššího tuzemského ocenění za vědu Česká hlava – chemik Pavel Hobza, rostlinný genetik Jaroslav Doležel a egyptolog Miroslav Bárta. „Existující centra již nyní patří k předním akademickým pracovištím v ČR s mezinárodní reputací. Jejich integrací vznikne ústav skutečně evropských rozměrů s  ambicí stát se protiváhou obdobných institucí v zahraničí a zásadně tak přispět ke konkurenceschopnosti české vědy ve světovém měřítku,“ uvedli nedávno ve společném memorandu. Integraci vědeckých kapacit dlouhodobě podporuje i MŠMT.

Zdroj: upol.cz

Ilustrační foto: