akademický buletin

114,8 miliard EUR pro vědu, výzkum a inovace

Evropská komise představila návrh na víceletý finanční rámec na období 2021–2027. Rozpočet
v celkové výši 1135 miliardy eur odpovídá 1,11 % HDP států sedmadvacítky.

Z prvního pilíře víceletého finančního rámce Jednotný vnitřní trh, inovace a digitalizace o celkové výši 187,4 miliardy eur se v připravovaném programovacím období na oblast výzkumu a inovací vyčlení celkem 114,8 miliardy eur. Rozděleny budou do programů: Digitální Evropa a Nástroj pro propojení Evropy (9,2 mld. eur); Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor – ITER (6 mld. eur); Program Euratom pro výzkum a odbornou přípravu (2,4 mld. eur); Inovační okno fondu InvestEU (15,2 mld. eur); Horizont Evropa (97,6 mld. eur). Přestože podpora výzkumu, inovací a digitalizace byla oproti předchozímu období navýšena, 114,8 miliard eur nenaplňuje představy, které předseda Evropské komise Jean-Claude Junker a komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas očekávali. Potřebu navýšit financování přitom zdůrazňoval Evropský parlament i tzv. Lamyho zpráva, která navrhovala
120 miliard eur jako minimum a cílila na zdvojnásobení rozpočtu (asi 160 miliard eur). I tak navrhované prostředky činí z Horizone Europe nejrozsáhlejší program na podporu výzkumu a inovací.

Text celého článku publikovaného v Akademickém Bulletinu (e-magazínu) 6/2018 (str. 16) naleznete na zde. Autoři: Kristina Hrbková, kancleář CZELO (TC AV ČR), Luděk Svoboda

Zdroj: tc.cz

echo

Dvojčíslo Echo 2-3/2018

Předprázdninové Echo vyšlo jako dvojčíslo, jehož nejobsáhlejší článek je v angličtině a informuje o problematice „Nature based solutions“.

sireni

Šíření excelence a rozšiřování účasti

Brožura Šíření excelence a rozšiřování účasti edice Vademecum H2020 představuje nástroje, které byly specificky vytvořeny na podporu aktivit, které umožňují státům a regionům méně výkonným
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací zkvalitnění jejich výzkumných kapacit a vyššímu zapojení do projektů programu Horizont 2020.

TC AV ČR

Technologie pro Průmysl 4.0 – Technology brief

Průmysl 4.0 je termín používaný pro moderní a pokrokovou automatizaci výroby a zastřešuje současné progresivní technologie v průmyslové výrobě. Základní vizí Průmyslu 4.0 je chytrá továrna, která prostřednictvím strojů a jejich senzorů monitoruje své okolí a provádí decentralizovaná, ale vysoce kvalifikovaná rozhodnutí směřující k optimalizaci výroby.

finance

Pravidla financování projektů h2020

Aktualizovaná brožura z edice Vademecum H2020 se zabývá obecně aplikovatelnými finančními pravidly v základních typech projektů H2020 (ve výzkumných a inovačních akcích (RIA), inovačních akcích (IA) a koordinačních a podpůrných akcích (CSA).

TC AV ČR

Jak zlepšit zapojení výzkumných organizací do mezinárodního výzkumu?

Kvalita výzkumného systému se v posledních letech zvyšuje a ČR se v řadě ukazatelů přibližuje výzkumně vyspělým zemím EU. Celkové výdaje na VaV vztažené k hrubému domácímu produktu (HDP) v roce 2014 přesáhly průměr členských států EU a také podíl výzkumných pracovníků v přepočtu na plný úvazek (FTE) a počet obyvatel země zhruba odpovídá evropskému průměru.

mcs-horizont

Nová brožura – Akce Marie Sklodowska-Curie v programu HORIZONT 2020

TC AV ČR vydalo aktualizovanou brožuru edice Vademecum H2020 – Akce Marie Skłodowska-Curie v programu Horizont 2020. Brožura umožňuje rychlou orientaci v pěti typech akcí Marie Skłodowska-Curie, představuje základní principy jejich financování, uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s jejich realizací a také stručně shrnuje otázky duševního vlastnictví.