echo

Dvojčíslo Echo 4-5/2018

Dvojčíslo Echa 4-5/2018 tradičně vychází v době konání konference CZEDER. V souladu s hlavním tématem konference informuje Echo o návrhu v pořadí již 9. RP, tedy o programu Horizon Europe (HE), jehož návrh 7. června 2018 uveřejnila Evropská komise.

Příloha obsahuje zevrubnou zprávu o účasti ČR v programu H2020 v období leden 2014-květen 2018. Procenta účasti ČR v 6. RP, 7. RP a v současném programu H2020 – 1,43 %, 1,05 % a 1,03 % (ale i další indikátory), vedou k závěru, že nejsme v RP příliš úspěšní. Ale vrátíme-li se z Přílohy zpět k článkům – např. příspěvek o rozsáhlém a úspěšném zapojení společnosti SEVEn do projektů RP a její spolupráci s významnými evropskými pracovišti dokládá, „že i v ČR lze najít ostrůvky pozitivní deviace z tohoto pošmourného statistického obrazu účasti ČR v evropském výzkumu“ (jak píše kolega Albrecht v Editorialu).

Echo si můžete stáhnout zde.

Zdroj: tc.cz

enterprise europe network

Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky – 2018

Publikace „Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky“ je zaměřena především na přeshraniční poskytování služeb, ale věnuje se také obecně právním a daňovým otázkám spojených s danou problematikou. Podává základní přehled o tom, jak postupovat ve velice konkrétních případech. Díky velkému množství odkazů na konkrétní formuláře a zdroje důležitých informací umožňuje rychle najít a uplatnit správný postup.

Publikace ke stažení zde.

Zdroj: EEN

horizon 2020 publikace

Šíření, využití a komunikace projektů h2020

Informační brožura zabývající se šířením, využitím a komunikací projektů H2020 vznikla ve spolupráci se španělskými NCP a nadací Fundación Botín s cílem rozšiřovat zkušenosti s psaním projektového návrhu H2020, konkrétně části věnované dopadu, i mezi české žadatele o granty. Publikace shrnuje požadavky a očekávání Evropské komise, reflektuje souvislosti mezi využitím, šířením a komunikací výsledků a nabízí více podnikatelský přístup k projektům H2020.

Publikace nabízí také konkrétní nástroje pro plánování výzkumného záměru. Některá doporučení obsažená v publikaci se týkají oblasti zdraví, nicméně z každého si lze odnést ponaučení i pro další témata projektů.

Brožura je ke stažení zde.

Zdroj: tc.cz

akademický buletin

114,8 miliard EUR pro vědu, výzkum a inovace

Evropská komise představila návrh na víceletý finanční rámec na období 2021–2027. Rozpočet
v celkové výši 1135 miliardy eur odpovídá 1,11 % HDP států sedmadvacítky.

Z prvního pilíře víceletého finančního rámce Jednotný vnitřní trh, inovace a digitalizace o celkové výši 187,4 miliardy eur se v připravovaném programovacím období na oblast výzkumu a inovací vyčlení celkem 114,8 miliardy eur. Rozděleny budou do programů: Digitální Evropa a Nástroj pro propojení Evropy (9,2 mld. eur); Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor – ITER (6 mld. eur); Program Euratom pro výzkum a odbornou přípravu (2,4 mld. eur); Inovační okno fondu InvestEU (15,2 mld. eur); Horizont Evropa (97,6 mld. eur). Přestože podpora výzkumu, inovací a digitalizace byla oproti předchozímu období navýšena, 114,8 miliard eur nenaplňuje představy, které předseda Evropské komise Jean-Claude Junker a komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas očekávali. Potřebu navýšit financování přitom zdůrazňoval Evropský parlament i tzv. Lamyho zpráva, která navrhovala
120 miliard eur jako minimum a cílila na zdvojnásobení rozpočtu (asi 160 miliard eur). I tak navrhované prostředky činí z Horizone Europe nejrozsáhlejší program na podporu výzkumu a inovací.

Text celého článku publikovaného v Akademickém Bulletinu (e-magazínu) 6/2018 (str. 16) naleznete na zde. Autoři: Kristina Hrbková, kancleář CZELO (TC AV ČR), Luděk Svoboda

Zdroj: tc.cz

echo

Dvojčíslo Echo 2-3/2018

Předprázdninové Echo vyšlo jako dvojčíslo, jehož nejobsáhlejší článek je v angličtině a informuje o problematice „Nature based solutions“.

sireni

Šíření excelence a rozšiřování účasti

Brožura Šíření excelence a rozšiřování účasti edice Vademecum H2020 představuje nástroje, které byly specificky vytvořeny na podporu aktivit, které umožňují státům a regionům méně výkonným
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací zkvalitnění jejich výzkumných kapacit a vyššímu zapojení do projektů programu Horizont 2020.

TC AV ČR

Technologie pro Průmysl 4.0 – Technology brief

Průmysl 4.0 je termín používaný pro moderní a pokrokovou automatizaci výroby a zastřešuje současné progresivní technologie v průmyslové výrobě. Základní vizí Průmyslu 4.0 je chytrá továrna, která prostřednictvím strojů a jejich senzorů monitoruje své okolí a provádí decentralizovaná, ale vysoce kvalifikovaná rozhodnutí směřující k optimalizaci výroby.