echo-1

Echo 1-2/2020

První dvoučíslo časopisu Echo roku 2020 je věnováno připravovanému rámcovému programu pro výzkum Horizont Evropa (HEU)

tc av cr publikace

Srovnání AV ČR s německými institucemi MPG a WGL

TC AV ČR zpracovalo v letech 2019 a 2020 dvě analýzy porovnávající výkonnost ústavů Akademie věd ČR (AV ČR) s výkonností dvou významných německých institucí – Společnosti Maxe Plancka (Max Planck Gesellschaft, MPG) a Společenství Gottfrieda Wilhelma Leibnize (Leibniz-Gemeinschaft, WGL).

horizon-2020 (1)

Únorový Newsletter programu H2020

V tomto vydání se dozvíte například, že ERCEA chce naplnit pozice pro vyslané národní experty (seconded national experts), JU Bio-based Industries otevřelo novou výzvu pro rok 2020 a Evropská komise představila 16 expertů, kteří poradí, jak na udržitelný rozvoj.

ergo

Ergo 1/2020

V prvním letošním vydání našeho odborného časopisu Ergo se dočtete o výzkumu a vývoji v podnicích působících v aplikačních odvětvích Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (NRIS3 srategie)

eit kic eu

Synergie EIT KICs se strukturálními fondy EU

Společné výzkumné středisko EK (JRC) zveřejnilo zprávu nazvanou „European Institute of Innovation and Technology (EIT) Knowledge and Innovation Communities (KICs): Collaboration in a RIS3 Context“.

work plan 2020

BBI JU zveřejnil pracovní program na rok 2020

Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (Bio-based Industries Joint Undertaking – BBI JU) zveřejnil pracovní program na rok 2020 s informacemi o tématech, rozpočtu a harmonogramem letošních výzev.