Nabídka možné spolupráce s partnerem z Norska v rámci programu INTERREG EUROPE

Partner z Norska nabízí spolupráci v rámci programu Interreg Europe, který je určen k podpoře vzájemného učení mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje. Umožňuje veřejným orgánům napříč Evropou výměnu praxí a nápadů týkajících se způsobu fungování veřejných politik a takto najít řešení pro zlepšení jejich rozvojových strategií.