Nabídka možné spolupráce s partnerem z Norska v rámci programu INTERREG EUROPE

Partner z Norska nabízí spolupráci v rámci programu Interreg Europe, který je určen k podpoře vzájemného učení mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje. Umožňuje veřejným orgánům napříč Evropou výměnu praxí a nápadů týkajících se způsobu fungování veřejných politik a takto najít řešení pro zlepšení jejich rozvojových strategií.

Csepel se chce zapojit do projektové žádosti v rámci nadcházejících výzev u programů Interreg

Radnice budapešťské městské části Csepel, která by se ráda zapojila do projektové žádosti v rámci nadcházejících výzev u programů Interreg Danube, Interreg Central Europe a Interreg Europe, má poměrně široký tematický záměr možné spolupráce: od oblasti nízkouhlíkové mobility, revitalizací historických průmyslových oblastí a vnitrozemských přístavů až po energetickou účinnost budov oběhové hospodářství.