czechinvest

Aktuální informace o programech podpory podnikání

Dne 26. 6. 2015 byla vyhlášena výzva v programu podpory Aplikace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Od pátku 26. 6. 2015 také probíhá příjem předběžných žádostí. Žádosti jsou podávány prostřednictvím aplikace IS KP14+.

mikroskop

Nové hodnocení výsledků výzkumu by umožnilo srovnání se světem

Praha – Tým českých i zahraničních odborníků vedený britskou poradenskou firmou Technopolis vypracoval návrh nového způsobu hodnocení tuzemského výzkumu. Ten by se měl opírat mimo jiné o posudky zahraničních expertů na daný obor. Na rozdíl od současné metodiky založené na bodování výsledků výzkumu by měl umožnit mezinárodní srovnání. Novinářům to dnes řekla odborná garantka projektu Jitka Moravcová. Výstupem by neměla být jen „známka“, ale také souhrn konkrétních doporučení, dodala.

semicon

SEMICON Europe 2015

Dovolujeme si Vás pozvat na veletrh SEMICON Europa 2015, nejvýznamnější evropský veletrh mikroelektroniky, polovodičových výrobků, materiálů a souvisejících služeb, který se koná od 6. do 8. října 2015 se na výstavišti v Drážďanech.

plna-aula

Plná aula

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR uskutečnila Regionální hospodářská komora Brno a Unie malých a středních podniků ČR 18.6.2015 v novobarokní aule rektorátu VUT v Brně konferenci „Evropské fondy 2014–2020: Přijďte si pro peníze aneb Čerpejte až do úplného vyčerpání!“. Akce se zúčastnilo 130 účastníků z řad podnikatelů.

Úvodní slovo pronesl předseda představenstva RHK Brno Miloš Škrdlík společně s předsedou Unie MSP ČR Davidem Šeichem a předsedou KHK JM Michalem Šteflem.

V dopoledním bloku pohovořil o možnostech zapojení podnikatelů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) a nových pravidlech pro čerpání z evropských fondů zástupce MMR ČR Robert Veselý. Tomáš Novotný, náměstek ministra MPO ČR, ve své hodinové prezentaci představil nové výzvy k operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OP PIK). „Pro rozvoj malých a středních podniků je připraveno v programu 25 mld. Kč. Samotné projektové záměry už MPO přijímá, lhůta prvního kola výzev je 06-08/2015″. RHK Brno požádala, aby byl program klastrů rozšířen i o výzvy pro nově zakládané klastry, což bylo panem náměstkem přislíbeno. Za MŠMT ČR vystoupila Inka Vaverková se svým příspěvkem na téma Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. „Program OP VVV zahrnuje i spolupráci firem a výzkumných institucí. Nebude už podporované budování nových výzkumných center, ale pouze upgrade těch stávajících.“ Mimo to program umožňuje stáže studentů ve firmách a navíc podporuje i mobilitu výzkumných pracovníků.

Zástupkyně České Spořitelny, a.s., Iva Dlouhá, nastínila podnikatelům možnosti předfinancování a spolufinancování projektů s dotacemi EU.
Dopolední blok přednášek zakončily zástupkyně společnosti Eurovision, a.s., Jarmila Kubešová a Zuzana Havlištová, se svou přínosnou případovou studií úspěšného firemního projektu.

Po obědové přestávce vystoupila zástupkyně MŽP ČR, Barbora Holková, k operačnímu programu Životní prostředí. Představila i návaznost programu OŽP a programu integrovaných teritoriální investic (ITI).
Petr Chládek, manažer Regionální inovační strategie JMK, následně pohovořil o možnostech financování inovací v Jihomoravském kraji.
O zkušenostech a doporučeních z dobré praxe čerpání dotací se podělil zástupce Erste Grantika Advisory, a.s., Richard Lev.

Na závěr konference vystoupila Iveta Horníčková o podpoře malých a středních podniků ze strany České exportní banky, a.s.

Celou konferencí provázel účastníky i přednášející hosty ředitel RHK Brno Čeněk Absolon.

Zvláštní poděkování RHK Brno patří strategickému partneru konference Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a dalším partnerům: Česká spořitelna, a. s., Eurovision, a. s., Erste Grantika Advisory, a. s., Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s., Česká exportní banka, a. s., Enterprise Europe Network, Krajská hospodářská komora JM, OHL ŽS, a. s.

Děkujeme také VUT v Brně za poskytnutí důstojných prostor pro konání konference.

Prezentace ke stažení:

wicomt

Projekt WICOMT naučil výzkumníky novým metodám tvůrčí práce

Projekt Wireless communication teams (WICOMT) podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) pomohl odborně připravit výzkumníky pro práci v oddělení mikrovlnných technologií a oddělení bezdrátových technologií působících v rámci Centra senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX). Projekt Vysokého učení technického v Brně za více než 33 milionů korun probíhal od 1. března 2011 do konce května 2013 a přinesl mnoho cenných výsledků.

corinth

Corinth se zúčastnil World Cup Tech Challenge

V kalifornském Mountain View se 4. června 2015 uskutečnil další ročník prestižní mezinárodní start-upové soutěže World Cup Tech Challenge. Mezi několika sty uchazeči se podařilo v jedné z kategorií prosadit i českému start-upu Corinth.

festival-exportu

Festival exportu CZ 2015

Prezentační – informační – networkingová akce na podporu českého exportu a zahraniční obchodní spolupráce.
V roce 2015 pořádá sdružení CzechInno III. ročník akce, která je zaměřena na setkávání firem se zástupci státní správy a institucí na podporu podnikání a exportu s  cílem podpořit exportní aktivity českých firem a jejich mezinárodní obchodní spolupráci, dodat jim aktuální informace a kontakty potřebné pro úspěšný export a současně jim představit i obchodní a kulturní zvyklosti atraktivních exportních destinací.