rvvi

Oborové verifikační a hodnotící panely a Expertní panely

​Ustanovení Oborových verifikačních a hodnotících panelů (dále jen „OVHP“) a Expertních panelů zavádí Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), schválená usnesením vlády ze dne 19.6.2013 č. 475, ve smyslu usnesení vlády ze dne 16.4.2014 č. 250 (dále jen „Metodika“).

stredula

Odbory na jednání tripartity kritizovaly návrh rozpočtu, zaměstnavatelé ho podpořili

Návrh rozpočtu na příští rok dostal podporu zaměstnavatelů, odbory mají výhrady. Takový je výsledek dnešního jednání tripartity. Definitivní stanovisko má být přijato na mimořádném jednání 17. září. Zástupci firem navrhovaný 70miliardový schodek podpořili. Dál se bude jednat například o růstu platů státních zaměstnanců. Přidáno by měli dostat už od listopadu.

nizozemsko

Inovační ekosystém v Nizozemsku – výzva pro ČR

Inovační think tank Technologické agentury ČR připravil ve spolupráci s pěticí nizozemských studentů University of Groningen studii, která se zaměřila na popis vybraných aspektů inovačního ekosystému v Nizozemsku a příkladů osvědčené praxe v oblasti nástrojů veřejné podpory vědy, výzkumu a inovací. Klíčová zjištění ukazují na vysokou propracovanost, otevřenost a praktičnost nástrojů na podporu inovací, které by mohly být inspirací pro diskuse o koncepci a podpoře inovačního procesu v České republice.

prumysl-40

Průmysl 4.0: Chytré továrny? Vláda nesmí zaspat

V horizontu následujících 10 až 15 let se očekává příchod tzv. čtvrté průmyslové revoluce neboli Průmyslu 4.0. Znamená to, že se bude digitalizovat průmyslová výroba a vzniknou „chytré“ továrny, ve kterých budou digitálně propojené všechny úrovně výrobního řetězce. Pro ČR jako zemi s velkým podílem průmyslu na HDP je Průmysl 4.0 velkou příležitostí. Lze však také očekávat celou řadu překážek, na které je potřeba rychle a adekvátně reagovat.

h2020

Výsledky českých subjektů ve výzvě ICT v Horizontu 2020

Do výzvy ICT v programu Horizont 2020 (uzávěrka výzvy byla 14.4.2015) bylo celkem podáno 1288 návrhů projektů. K negociaci jich je nakonec pozváno 159 a z toho celkem 8 s českou účastí! Na rezervním listu jsou pak další 3 projekty s českou účastí. Gratulujeme! Více info v přiložené tabulce.

eurostars

Inovujte s Eurostars2 a získejte až 4 miliony ročně!

Jste malý nebo střední podnik a zabýváte se vývojem vlastního produktu? Chcete uvést výsledky vašeho výzkumu na trh rychleji? Přihlaste se do programu Eurostars2, který aktuálně otevřel výzvu na předkládání projektů mezinárodní spolupráce.

msmt-logo

Výzva „Podpora excelentních výzkumných týmů“

Dne 15. 7. 2015 byla vyhlášena výzva „Podpora excelentních výzkumných týmů“ v rámci prioritní osy 1 OP VVV. Níže naleznete přehled nejdůležitějších informací vztahujících se k výzvě i odkaz na dokumenty k výzvě vydané MŠMT.