horizon2020

Horizon 2020 – Podrobná statistika prvních 100 výzev

Horizon 2020 je největším programem pro výzkum a inovace od Evropské Unie a dosáhnul excelentních výsledků. Brožura se podrobně zaměřuje na informace o prvních 100 výzvách, které byly vyhlášeny do 1. prosince 2014. Data z programu Horizon jsou pro komparaci srovnány se Sedmým rámcovým programem pro výzkum.

noc-vedcu

Noc vědců 2015

Motto letošního ročníku: „Budiž noc a budiž světlo“ Noc vědců 2015 se připojuje k Mezinárodnímu roku světla a světelných technologií vyhlášenému OSN.

chytre-tovarny

Mládek chce v Česku chytré továrny, které se obejdou bez člověka

Ministerstvo průmyslu chystá akční plán zavedení koncepce Průmysl 4.0, který chce předložit vládě v březnu příštího roku. Nejde jen o digitalizaci výroby, ale o soubor změn fungování společnosti, jejímž fenoménem je propojování reálného a virtuálního světa, využívání umělé inteligence, nástup nových technologií a čím dál větší komplexnost výrobního procesu.

vsb

Fakulta strojní VŠB-TUO slaví 65. výročí svého založení

Společným zasedáním Vědecké rady Fakulty strojní a Vědecké rady VŠB-TUO byly zahájeny oslavy 65. výročí založení, které si fakulta připomíná v tomto roce. Slavnostní akt proběhl v úterý 8. září 2015 v aule univerzity v Ostravě-Porubě. Součástí programu bylo udělení pamětních medailí Georgia Agricoly třem významným odborníkům za dlouholetou spolupráci i osobní přínos k rozvoji výuky a vědecko-výzkumné činnosti Fakulty strojní.

h2020

Pracovní programy H2020 na 2016-17 ve verzi před schválením

Níže můžete najít většinu kapitol pracovního programu Horizont 2020 na období 2016 – 2017. Jedná se o verzi dosud neschválenou Evropskou komisí, zveřejnění závazného dokumentu na Účastnickém portálu (Participant Portal) se předpokládá den po schvalovací proceduře, tj. 14 . 10. 2015.

pruvodce

Průvodce duševním vlastnictvím v H2020

Český překlad nové publikace Evropského helpdesku pro otázky práv z duševního vlastnictví, je publikace věnována otázkám tvorby, ochrany a využití různých forem duševního vlastnictví v programu Horizont 2020.

fast-track

Výsledky výzvy Fast Track to Innovation Pilot

Výsledky první průběžné uzávěrky výzvy Fast Track to Innovation Pilot – FTI Pilot s datem 29. 4. 2015 byly zveřejněny na účastnickém portálu. Celkem bylo předloženo 269 návrhů projektů, z nichž 48 bylo nad prahovou hodnotou, tedy kandidáty pro výběr projektů k financování.