czechinvest

Dělení CzechInvestu: Nová Agentura pro podnikání a inovace zjednoduší čerpání evropských fondů

Vláda dne 24. 6. schválila návrh ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka na novelizaci zákona o podpoře malého a středního podnikání. Novelou zákona dojde k vytvoření nové příspěvkové organizace „Agentura pro podnikání a inovace“ (API). Celkem 130 zaměstnanců agentury na podporu podnikání CzechInvest přejde do nové organizace, která bude mít od 1. 1. 2016 na starosti čerpání peněz z fondů Evropské unie.

eurostars

Otevřena výzva pro EUROSTARS

Program EUROSTARS, který sdružuje členské státy iniciativy EUREKA a země EU, otevírá novou výzvu určenou malým a středním podnikům (MSP) aktivním v oblasti výzkumu a vývoje inovativních výrobků a služeb pro podávání projektových návrhů.

horizon-opportunities

Seminář HORIZON 2020 – Opportunities for the Czech Republic

Na Zastoupení Evrospké komise v ČR se dne 30. 6. uskutečnil seminář HORIZON 2020 – Příležitosti pro Českou republiku. Zastoupení EK v ČR pořádalo seminář ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR pod záštitou Pavla Bělobrádka, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, a poslankyně Evropského parlamentu Martiny Dlabajové.

h2020

Statistiky z uzávěrky nástrojů pro MSP

Byly zveřejněny první statistické údaje o uzávěrce 17. června 2015 – nástroje pro MSP. Celkově bylo před uzávěrkou podáno 2990 projektů, z toho 2029 do fáze 1 a 961 do fáze 2. Subjekty z České republiky jsou koordinátory 24 projektů první fáze a 5 návrhů projektů druhé fáze. Další statistické údaje naleznete zde.

interreg

INTERREG EUROPE – 1. Výzva otevřena

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE navazuje v období 2014-2020 na operační program meziregionální spolupráce INTERREG IVC realizovaný v programovém období 2007-2013.

czechinvest

Aktuální informace o programech podpory podnikání

Dne 26. 6. 2015 byla vyhlášena výzva v programu podpory Aplikace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Od pátku 26. 6. 2015 také probíhá příjem předběžných žádostí. Žádosti jsou podávány prostřednictvím aplikace IS KP14+.