vlada

OP PIK podporuje nově vznikající průmysly

V souvislosti s podporou nově vznikajících průmyslů a lepší informovaností vypracovala sekce Úřadu vlády pro vědu, výzkum a inovace vicepremiéra Pavla Bělobrádka společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu sérii informačních materiálů k tomu, jak mohou zástupci kulturních a kreativních průmyslů a digitální ekonomiky využít nové dotační programy OP PIK.

arve

Pozvánka na konferenci ARVe 2015

V rámci 57. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně proběhne konference ARVe 2015. Během této prestižní akce ministr průmyslu a obchodu Jan MLÁDEK poprvé představí českou iniciativu „Průmysl 4.0“. Následovat bude referát o německé iniciativě Industrie 4.0 (v jednání), třetím přednášejícím bude ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT Vladimír MAŘÍK, který přednese odborný referát o kompatibilitě české cesty k Průmyslu 4.0 s německou iniciativou a světovými trendy. Přednáškový blok uzavře předsedkyně Technologické agentury ČR Rut BÍZKOVÁ svým příspěvkem věnovaným etickému a společenskému rozměru dopadu iniciativy Průmysl 4.0.

tacr-veletrh

TA ČR na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

TA ČR každoročně prezentuje na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV) výsledky své práce a zapojuje se do doprovodného programu odborných konferencí, seminářů a workshopů. V rámci letošního ročníku MSV pořádá TA ČR seminář Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce, který se koná pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka.

bio

Další výzva JU BBI vyhlášena

Společný evropský podnik bio-based industries (JU BBI) vyhlásil druhou část výzvy 2015. Výzva s celkovým rozpočtem 106 mil. eur je zaměřena na tyto aktivity:

meopta

Inkubátor českých vývozců v USA startuje. Meopta už chystá další výzvu

Americký inkubátor českých exportérů MeoHub zahajuje provoz. Do kanceláří nedaleko New Yorku se v příštích týdnech nastěhují české firmy Bushman, Betacontrol, Holík International Prowork a Romill. Projekt rodiny Rausnitzů, kteří vlastní přerovskou Meoptu, má pomoci menším českým podnikatelům v pronikání na americký trh.