naivni-vedci

Naivní vědci tratí miliardy

Výzkumníci v Česku nedokáží odhadnout hodnotu své vlastní práce, a tak výzkumná pracoviště ztrácí až 20 procent svých možných výnosů.

msmt-logo

Aktualizace cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro VaVaI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo aktualizaci Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace, která byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 25. května 2015 č. 381.
Aktualizace Cestovní mapy vychází z komplexního mezinárodního hodnocení výzkumných infrastruktur ČR, které proběhlo roku 2014 na základě metodiky inspirované náročnými hodnotícími procesy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI).

czechinvest

Dělení CzechInvestu: Nová Agentura pro podnikání a inovace zjednoduší čerpání evropských fondů

Vláda dne 24. 6. schválila návrh ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka na novelizaci zákona o podpoře malého a středního podnikání. Novelou zákona dojde k vytvoření nové příspěvkové organizace „Agentura pro podnikání a inovace“ (API). Celkem 130 zaměstnanců agentury na podporu podnikání CzechInvest přejde do nové organizace, která bude mít od 1. 1. 2016 na starosti čerpání peněz z fondů Evropské unie.

eurostars

Otevřena výzva pro EUROSTARS

Program EUROSTARS, který sdružuje členské státy iniciativy EUREKA a země EU, otevírá novou výzvu určenou malým a středním podnikům (MSP) aktivním v oblasti výzkumu a vývoje inovativních výrobků a služeb pro podávání projektových návrhů.

horizon-opportunities

Seminář HORIZON 2020 – Opportunities for the Czech Republic

Na Zastoupení Evrospké komise v ČR se dne 30. 6. uskutečnil seminář HORIZON 2020 – Příležitosti pro Českou republiku. Zastoupení EK v ČR pořádalo seminář ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR pod záštitou Pavla Bělobrádka, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, a poslankyně Evropského parlamentu Martiny Dlabajové.

h2020

Statistiky z uzávěrky nástrojů pro MSP

Byly zveřejněny první statistické údaje o uzávěrce 17. června 2015 – nástroje pro MSP. Celkově bylo před uzávěrkou podáno 2990 projektů, z toho 2029 do fáze 1 a 961 do fáze 2. Subjekty z České republiky jsou koordinátory 24 projektů první fáze a 5 návrhů projektů druhé fáze. Další statistické údaje naleznete zde.