nastupce-horizontu

Jaký bude nástupce Horizontu 2020?

Předběžný návrh příštího evropského grantového programu, který vystřídá Horizont 2020, by měl být hotov v rámci dlouhodobého rozpočtového plánování začátkem roku 2018, řekl na výroční konferenci Science|Business Robert Jan Smits, generální ředitel Evropské komise pro výzkum a inovace.

danova-grantova-podpora

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje

Společnost Deloitte provedla v pořadí již třetí středoevropský průzkum v oblasti výzkumu a vývoje s cílem získat souhrnné výsledky, týkající se přístupu soukromého sektoru k investování do výzkumu a vývoje, odhadu budoucích trendů v této oblasti a identifikace hlavních překážek při uplatňování daňového odpočtu a při čerpání dotací na výzkum a vývoj.

tacr

Mapování inovační kapacity ČR

Hluboká znalost tržní pozice, dlouhodobých cílů a potřeb různých skupin firem a dalších aktérů národního inovačního systému je základním předpokladem správného zacílení a tím účinnosti podpůrných nástrojů inovační politiky. Účelem projektu INKA je vytvořit a ověřit metodiku sběru a analýz dat a informací potřebných pro zajištění této strategické znalosti. Podle vzniklé metodiky bude TA ČR v pravidelných intervalech analyzovat inovační kapacitu ČR. Metodika bude sloužit pro tvorbu kontextových analýz jako podkladu pro tvorbu nových programů a vyhodnocení realizace a dopadů programů stávajících.

vedecka-centra

Nová mapa vědeckých center

Lidové noviny v pondělí 22. února přinesly velkou mapu nových vědeckých center v České republice, která vznikla v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Mapa detailněji odhaluje publikační činnost jednotlivých center.

vlada-program

Vláda schválila Národní politiku VaVaI na léta 2016-2020

Vláda dnes schválila Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016-2020 (NP). V následujících letech bude kladen větší důraz na podporu aplikovaného výzkumu pro potřeby ekonomiky a státní správy. Dokument určuje klíčové obory a výzkumná témata, na něž by se měl aplikovaný výzkum zaměřit. Národní politika také navrhuje změny v řízení a financování vědy tak, aby vznikalo víc špičkových vědeckých výsledků a do výzkumu a vývoje se víc zapojovaly firmy.

msmt-logo

Výzva – Excelentní výzkum

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 8. února 2016 výzvu č. 02_16_019 Excelentní výzkum v prioritní ose 1 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 9. února 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 10. června 2016.

msmt-logo

Newsletter MŠMT o evropských záležitostech

Přečtěte si únorové vydání Newsletteru MŠMT o evropských záležitostech. Má za cíl informovat o aktualitách v evropském dění ve vzdělávání, výzkumu a vývoji, sportu a profesních kvalifikacích.