v4

Země V4 chtějí společně více podporovat start-upy

Podpis memoranda je zakončením první fáze dlouhodobější iniciativy s cílem podpořit vznik a rozvoj start-upů v zemích Visegrádské čtyřky. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek u této příležitosti přivítal nejvyšší představitele států V4 a také eurokomisaře pro jednotný digitální trh Andruse Ansipa.

ict-londyn

České ICT start-upy zazářily před investory v Londýně

V Londýně se 14. října 2015 představilo devatenáct inovativních start-upů ze zemí V4 před téměř 90 návštěvníky. Hlavním cílem bylo propojit české technologické firmy s britskými investory a zvýšit povědomí o investičním potenciálu českého trhu. Českou republiku zastupovalo celkem pět start-upů z oboru IT.

h2020-města

Možnosti v H2020 zaměřené na problematiku měst

Témata zacílená na města jsou rozprostřena v různých částech programu Horizont 2020 a jsou poměrně různorodá. Sahají od energetiky či odpadového hospodářství přes řešení inspirovaná přírodou po kulturní dědictví. Řešené projekty by měly mj. vést k dlouhodobému udržitelnému růstu, zvýšit kvalitu života občanů ve městech apod. Cílovou skupinou účastníků proto nemohou být jen městské samosprávy jako takové, ale rovněž podniky, výzkumná pracoviště, energetické a vodárenské společnosti, odborníci z oblasti společenských a ekonomických věd, neziskové organizace apod.

cesta-z-laboratoře

Cestě z laboratoře do praxe pomáhá rychlá reakce na trh

Při spolupráci vědců a byznysu v Česku zůstane mnohdy jen u velkých slov. Experti ale vidí v oblasti propojování aplikovaného výzkumu s praxí pozitivní změny. Přílišná závislost akademiků na grantech může omezit kreativitu a experimentování.

tadi

TA.DI – nový magazín Technologické agentury ČR

Představujeme Vám TA.DI, nový magazín Technologické agentury ČR. Co od něj očekáváme? TA.DI má být nástrojem komunikace s nejširší veřejností. Má čtenářům poskytnout informace o dění v agentuře, ale hlavně o tom, co přinesla státní podpora výzkumu, jejímž je TA ČR prostředníkem. Rádi bychom ukázali, že v aplikovaném výzkumu v Česku vzniká řada velmi zajímavých řešení a že „bádání“ je činnost zajímavá a vzrušující. A tak i mladým lidem stojí za to se jí věnovat.

seal-of-excellence

Seal of Excellence

Evropská komise odstartovala dne 12. října iniciativu, která by měla pomoci financovat excelentní inovativní projekty malých a středních firem, jež nemohly být kvůli nedostatku prostředků být podpořeny programem Horizon 2020. Iniciativa Seal of Excellence je v pilotní fázi zaměřena na Nástroj pro malé a střední podniky (SME Instrument) a její podstatou je udělení „certifikátu kvality“ projektům, které překročily práh způsobilosti k financování, nicméně financovány nebyly. Na základě tohoto certifikátu budou podniky moci vyhledat finanční podporu na národní nebo regionální úrovni (poskytnutou např. z fondů ESIF).

16projektů

Horizon2020 – 16 vybraných projektů na financování v roce 2015

Evropská komise vymezila 36 milionů Euro pro rychlejší zavedení inovativních nápadů na trh. Z Evropského výzkumného a inovativního programu Horizon2020 bude uděleno až 3 miliony Eur pro každý z 16 projektů (zahrnující partnery z 19 zemí včetně ČR) v rámci prvního kola Fast Track to Inovation.

kreativni-voucher

JIC Kreativní voucher pro kreativce

Získejte nové klienty z řad jihomoravských firem a pomozte jim vylepšit produkty, služby nebo komunikaci se zákazníky za až 100 000 korun od města Brna.

od-myšlenky-k-byznysu

Konference: Od myšlenky k byznysu – průmysl a inovace

Cílem konference je zmapovat problémy aplikovaného výzkumu a inovací z pohledu všech klíčových aktérů – tedy byznysu, státu i výzkumných center. Představíme modely úspěšné spolupráce firmy–školy–výzkum i možné cesty k větší efektivitě propojení aplikovaného výzkumu s praxí. Zajímat nás také bude, jaký je přístup bank při financování inovací nebo daňové souvislosti, konkrétně jaké jsou možnosti optimalizace daňového systému s ohledem na podporu inovací.