Evropská výzva pro předkládání inovativních projektů

KIC Inno Energy, evropská společnost pro inovace, vzdělávání a obchodní příležitosti v oblasti udržitelné energie, vyhlásila výzvu k předkládání projektů a služeb na podporu udržitelných inovací v Evropě. KIC InnoEnergy poskytne kvalitním projektům, které uspějí a budou vybrány, všestrannou podporu veřejných i soukromých výzkumných týmů s cílem posílit účinnost projektů a podpořit jejich uplatnění na trhu.

Instituce KIC InnoEnergy byla založena v roce 2010 z iniciativy EIT (European Institute of Innovation and Technology, nezávislá instituce Evropské komise), jejímž cílem je posílit trvale udržitelný růst a konkurenceschopnost podporou inovační kapacity EU.

Podrobnosti jsou uvedeny pod následujícím odkazem: http://www.kic-innoenergy.com/kic-innoenergy-announces-new-call-for-innovative-cleantech-project-proposals/

Uzávěrka je 10. dubna 2015.

(Zdroj: tacr.cz)

Monitoring dotačních příležitostí

Rady, tipy a doporučení k mezinárodním projektům

Celkově slabá účast českých MSP
Základem je, aby MSP byly mezinárodně a inovačně orientované, jinak nemají šanci nalézt partnery pro konsorcium. Měly by dobře znát ta nejlepší evropská pracoviště ve svém oboru a být s nimi v kontaktu. Interně to po podniku vyžaduje definovat si, jaké inovační záměry by chtělo v rámci EU programů realizovat, jaké k tomu má odborné a kapacitní dispozice, jaké kompetence potřebuje nalézt u svých partnerů a kriticky zhodnotit, jestli daný záměr má šanci uspět v konkurenčním prostředí evropské vědy. EU programy podporují jen špičkovou vědu a jsou v tomto ohledu až elitářské. Pasivita nebo spoléhání na dlouhodobé kontakty a recyklaci témat se v rámci EU nevyplácí.
Velmi odlišné požadavky evropských programů ve srovnání s tuzemskými programy TA ČR
V EU programech je důraz kladen na translační výzkum, tedy aby podávané projekty byly už v určitém stupni rozpracovanosti (dle stupnice TRL – Technology Readiness Level) a podpora z EU je posouvala směrem na trh. V ČR se řídí výstupy dle RIV, které jsou spíše akademického naturelu. Pro české firmy toto může být matoucí a mohou být zaskočeny, že v rámci EU projektů musí mít projekty lépe podloženy daty a např. i business plány, nestačí tedy v projektu dodat akademický elaborát.
Administrativní úkony
Pro podání evropských projektů je potřeba být v rámci EC registrován a validován jako MSP, je potřeba na jejich portálu vytvořit profily kontaktních osob, atd. Schvalovací proces přitom trvá nějakou dobu a je proto potřeba tyto úkony vyřešit dostatečně v předstihu.
Organizační adaptace na EU projekty
Je potřeba se seznámit a připravit na požadavky auditu, který může být uskutečněn v průběhu i po skončení projektu. Dále je třeba si důkladně nastudovat finanční pravidla, zejména u problematik mezd, cestovného a pořizování dlouhodobého majetku, které bývají nejčastěji příčinou chyb.
Vytvoření cash rezervy
V průběhu EU projektů může dojít k výpadku toku podpory i v délce 6 měsíců. Je potřeba na to být připraven v rámci plánování cash flow.
Nutnost iniciativy při komunikaci a řízení projektu
Často se jedná o velká konsorcia, v nichž jsou někteří členové po získání prostředků velmi pasivní, což může ohrozit reporting a následné další toky financování do projektu. Co se týče Horizontu 2020, situace je aktuálně taková, že se podává 8x více projektů, než jich může být schváleno. Země, které byly nejvíce postiženy ekonomickou krizí, jsou se svými žádostmi nejaktivnější. EC nemá dostatek hodnotitelů, proto projekty hodnotí i řadoví úředníci, kteří nemají odborný vhled a hodnotí zejména na základě dopadu přínosů
projektu na Evropské společenství, což je však jen jedno z hodnotících kritérií. Úspěšnost se v některých oblastech podpory pohybuje
jen kolem 3%. Příjemci se zatím generují především z velkých firem, které mají vybrané výzvy silně prolobované. MSP lze doporučit, pokud plánují podávat v rámci H2020 nějaký projekt, aby využily služeb specializovaných firem, které tyto projekty píší profesionálně a mohou v dané oblasti podpory prokázat vysokou míru úspěšnosti (protože se nejedná o levnou záležitost, je potřeba vybírat důkladně).

Program Eureka High-Tech Investment pomáhá získat investory i českým firmám 

EUREKA High-Tech Investment Programme (HTIP) chce propojit svět evropských inovačních firem se zkušenými investory. Cílem je zlepšit možnosti firem zaměřených na aplikovaný výzkum v oblastech ICT, vědy o životě a čistých technologiích. Program právě začíná jarním kolem webových seminářů, do kterých se mohou přihlásit jak firmy, tak budoucí investoři z celé Evropy.

Program HTIP chce zvýšit pozornost investorů a také pomoci s připraveností soukromých inovačních firem. Cílem programu je propagace konkrétních podniků a jejich inovačních záměrů mezi budoucími investory.

Konkrétně program nabídne živé webináře a regionální setkání firem s investory, stejně jako pomoc při získávání kontaktů na investory zejména na mezinárodní úrovni.

Registrovat se do programu HTIP můžete do konce března (jako firma do 26.3 a jako investor do 27.3. 2015). K registraci slouží tento formulář.

Více se o programu dozvíte na stránkách EUREKA High_Tech Investment Programme (HTIP).

(Zdroj: tacr.cz)

Brněnský CEITEC i Univerzita Karlova mohou dočerpat 113 milionů korun

Praha – Česku se podařilo vyjednat výjimku z evropských fondů a zpětně dočerpat 113 milionů korun pro brněnské středisko CEITEC a výzkumné centrum Univerzity Karlovy. Letošní rok je posledním, kdy je možné čerpat peníze z programového období 2007 až 2013. Česko v něm mělo k dispozici více než 700 miliard korun. Předloni nedočerpalo 12 miliard korun, o dalších devět miliard korun přišlo loni.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které čerpání peněz z evropských fondů na národní úrovni koordinuje, jedná o výjimkách z pravidel čerpání evropských fondů v programovém období 2007 až 2013 už od loňského roku.

„Jednou z kapitol byla i snaha o uplatnění výjimky na základě článku 95 Obecného nařízení Rady, která by umožnila proplatit náklady u projektů, kde jsou některé operace zdrženy na základě správního či soudního řízení, a tudíž nemohly být včas předloženy k proplacení,“ uvedlo MMR s tím, že pokud by se České republice nepodařilo obhájit uplatnění výjimky, ztratila by možnost o již proinvestované prostředky zažádat EK k proplacení.

Česko patří z pohledu čerpání peněz z evropských fondů k nejhorším z členských států. Pro čerpání evropských dotací v příštích letech plní Česko podmínky EU jen z jedné třetiny, varovala v lednu ministryně Karla Šlechtová. Chybí zejména některé důležité zákony, ke kterým se Česko zavázalo.

Jde především o služební zákon nebo zákon o posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA). Všechny předběžné podmínky, k jejichž přijetí se Česko zavázalo v takzvané Dohodě o partnerství, musí platit nejpozději k 1. lednu 2016. Dokud však Česko nepřijme poslední z nich, nepošle k nám Evropská komise v rámci nového programového období ani euro.

(Zdroj: ceskatelevize.cz)

Neujíždí nám v mezinárodním výzkumu vlak?

Na přelomu roku zveřejnila Evropská komise výsledky dalších výzev do programu Horizon 2020 – SME Instrument. A jak si tentokrát vedly české subjekty? Do první fáze přihlásili celkem 24 projektů a do druhé fáze 2 projekty. Tato čísla nám ovšem nic neřeknou bez detailnějšího pohledu na okolní státy.

Začněme u fáze 1. Nejvíce projektů podalo trio Itálie (480), Španělsko (335) a Velká Británie (161) – to jsou ohromující čísla v porovnání s těmi českými, že? Na umístění na chvostu jsme poslední dobou zvyklí, ale to, že nám ukazují záda státy jako Polsko (127), Maďarsko (107), Bulharsko (63) i Slovensko (28) už je myslím na pováženou! Že bychom měli tak málo schopných a inovativních podniků ve srovnání s okolními státy? Nebo bude spíše chyba u národního koordinátora mezinárodních projektů – Technologického centra Akademie věd a nedostatečné informační podpory českým subjektům?

SME instrument - zapojeni statu

 

Druhá fáze nabízí stejný pohled v bledě modrém s jedním rozdílem – kromě všech již jmenovaných států nás předstihlo i Rumunsko! Nejvíce projektů v této fázi podal opět triumvirát Itálie, Španělsko a Velká Británie.

SME instrument2 - zapojeni statu

 

Největším lákadlem byly oblasti informačních technologií (890 projektů), energetických systémů (370), nanotechnologií (333), zelené dopravy (315) a ekoinovací (312).

pocet projektu v oborech

 

Výsledky hodnocení se pro projekty v první fázi dozvíme v únoru 2015 a pro projekty v druhé fázi v dubnu 2015. O možnostech účasti českých subjektů v mezinárodních programech pravidelně informuje Asociace výzkumných organizací (AVO) na svém blogu.

Roky vymýšlel motory, teď s nimi z malé dílny na Šumpersku dobývá svět

Unikátní hvězdicové letecké motory vznikají už několik let v malé dílně Pravoslava Vernera z Vikýřovic. Jde o jediné místo na světě, kde se dnes ve stejném rozmezí hmotnosti a výkonu vyrábí. Zájem o ně mají například v Německu, první už ale míří i do Ameriky.

Výrobce hvězdicových leteckých motorů ze Šumperska Pravoslav Verner s ukázkou své práce. | foto: Vojtěch Bílý,5plus2.cz

Než Pravoslav Verner vyrobil svůj první hvězdicový motor pro letadla, vedla k tomu dlouhá cesta. S podnikáním navíc začínal v době, kdy se to ostatním lidem zdálo takřka nemožné.

„Bylo to ještě za totality, v roce 1985 jsem začal ve své dílně opravovat motory vozů Mercedes,“ vzpomíná na své začátky Verner. Několik let mu to k obživě stačilo, na nedostatek zakázek si nestěžoval.

„Ve čtyřech lidech jsme dokázali celý motor rozložit a zase složit za dopoledne. S tím, jak se ale hranice stále více otevíraly, tak si lidé kupovali novější auta s jinými motory, a to už se moc nevyplatilo opravovat. Vášeň pro motory mi ale zůstala, a tak jsem zkusil přejít na ty pro letadla,“ vypráví Pravoslav Verner.

Zkoušení motorů? Odrovnal jsem klidně i tři za týden

V roce 1993 se tak dovzduchuvzneslo první letadlo poháněné motorem z dílny ve Vikýřovicích.

„Jsou za tím stovky hodin, strávené nejdřív u výkresu, ale potom hlavně v dílně. Než jsem měl první motor hotový, trvalo to asi tři roky,“ popisuje muž, který se nebojí vlastní motory osobně zkoušet i v kokpitu letadla. A nebylo to vždy snadné.

„Třeba jsme motor nahodili, tři minuty běžel, pak v něm zarachotilo a bylo po něm. Odrovnal jsem jich spoustu, klidně i tři za týden,“ vzpomíná Verner. Náročný je však vývoj motorů nejen po stránce technologické, ale hlavně finanční.

„V podstatě vše, co jsem vždycky vydělal, jsem vzápětí zase vrazil zpátky do firmy. Beru to ale hlavně jako koníček, uživit se tím moc nedá. Je ale důležité vyvinout vždy něco, co na trhu chybí. A tím podle mě byly hvězdicové motory,“ popisuje Verner.

Hvězdicový motor vítězí v poměru váhy a výkonu

Na začátku stály právě hvězdicové motory, využívané v letadlech v meziválečném období.

„Dnes je děláme jen my a potom nějací Australané. Ty ale nebereme jako konkurenci, protože váhově ani výkonově zdaleka nesplňují to, co my jsme udělali hned na první pokus,“ říká Verner.

Největší výhodou hvězdicového motoru je podle něj hlavně poměr mezi jeho váhou a výkonem.

„A také spolehlivost. Když mi v sedmiválcovém motoru za letu jeden odejde, tak to poznám jen já, ale nikdo jiný si toho ani nevšimne. A když odejdou tři, tak pořád krásněletím, výkon mám dostatečný.“

„Když motor osolím, je to jako z jiného světa“

V současnosti vznikají ve Vikýřovicích hlavně sedmiválcové motory. Zájem je o ně nejen mezi milovníky historických letadel.

„Dáváme je třeba do ultralightů. Dnes jsou všechny vesměs stejné, zato když já přiletím na slet, hned se za mnou každý divák otočí. Padesát ultralightů bude tak podobných, že je to jako přijít se podívat na škodovky před supermarket. Letadlo s hvězdicovým motorem je něco jiného, když motor osolím, je to jako z jiného světa,“ vysvětluje Verner, který si pamatuje i svůj první ostrý let s novým motorem.

„Bylo to 26. srpna 2013, když jsem letěl na olomoucký letecký den. Musel jsem si vyrobit i vlastní letadlo, protože nám nikdo to své nechtěl půjčit na osazení tímto motorem. Takže jsme u nás svařili železnou kostru a udělali dřevěná křídla. Což bylo hodně náročné, křídla jsme dělali snad půl roku. Každé musí vydržet zkoušku zatěžkáním 700 kilo,“ popisuje další nelehký úkol Verner.

A rovnou přiznává, že při prvním letu měl velký strach, zda bude všechno fungovat, jak má.

„A strach mám vlastně vždycky, když jdu do letadla. I když spíš je to respekt,“ vysvětluje muž, o jehož motory roste zájem.

„Zatím jde většina do Německa, není to totiž zrovna levná záležitost. Jeden motor vyjde na 12 tisíc euro. Teď chystáme dva motory i do Ameriky, takže věřím, že brzy se to rozjede do celého světa.“

Program nadnárodní spolupráce DANUBE otevřel „Project Idea Database“

Máte projektový nápad vhodný pro program DANUBE nebo hledáte partnera do projektu? Program nadnárodní spolupráce DANUBE zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo, Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajinu. Témata řešena v rámci jednotlivých priorit by měla zahrnovat většinu tradičních témat řešených nadnárodní spoluprací jako jsou inovace, doprava, životní prostředí atd.

 
Na platformě webové stránky zaniklého programu South East v sekci Partner Search je umožněno potenciálním žadatelům k budoucí první výzvě programu spolupráce Dunaj publikovat přehled první představy projektu s cílem najít nové partnery.
Zájemci mohou sledovat i všechny aktuální zveřejněné myšlenky a třídit je podle priorit. A nalézt tak myšlenku projektu, která je vhodná k tomu, aby se zapojili do programu. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se prosím do databáze s nápady projektů – „Project Idea Database“. Více informací naleznete zde.

 
Zdroj: avcr.cz)

Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Epsilon

Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky první veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (dále “veřejná soutěž”), vyhlášené dne 5. května 2014.

V této veřejné soutěži mělo být pro první rok řešení rozděleno mezi příjemce 500 mil. Kč. Na první veřejnou soutěž však bude vyčleněno s ohledem na současný stav rozpočtu TA ČR 250 mil. Kč. Finanční prostředky budou rozděleny mezi podprogramy 1, 2 a 3 v poměru, který byl dán schváleným programem a Zadávací dokumentací v poměru 36/32/32 na jednotlivé podprogramy (podprogram 1/podprogram 2/podprogram 3).

V případě poskytnutí dalších finančních prostředků do rozpočtu TA ČR budou podpořeny další projekty, a to až do výše vyhlášené finanční alokace 500 mil. Kč tak, jak byla plánována pro rok 2015 v Zadávací dokumentaci veřejné soutěže.

Poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u níže uvedených projektů.

1. Projekty určené k podpoře (skupina 1), které vzhledem k objemu finančních prostředků ve výši 250 mil. Kč pro veřejnou soutěž budou podpořeny a poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory.

2. Projekty určené k podpoře (skupina 2), které mohou být podpořeny pouze v případě dalšího navýšení finančních prostředků do rozpočtu poskytovatele na tuto veřejnou soutěž anebo v případě, že nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory/vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory s uchazeči návrhů projektů uvedených ve skupině 1. V tomto případě budou podpořeny projekty v pořadí, ve kterém jsou zveřejněny, a to až do výše alokace stanovené v Zadávací dokumentaci, tj. 500 mil. Kč.

Poskytovatel nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u níže uvedených projektů.

3. Projekty doporučené k podpoře (skupina 3), které však vzhledem k objemu finančních prostředků určených pro tuto veřejnou soutěž budou podpořeny pouze v případě, že nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory/vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči návrhů projektů uvedených ve skupině 1 a 2. V tomto případě budou podpořeny projekty v pořadí, ve kterém budou zveřejněny.

4. Projekty, které nebyly doporučeny k podpoře (skupina 4).

Celkem bylo do soutěže doručeno 725 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 717 návrhů projektů, z nichž bude podpořeno celkem 91, což znamená 12,6% míru úspěšnosti*.

Rozdělení předpokládaných finančních prostředků dle jednotlivých podprogramů:

  Počet doručených návrhů projektů Počet přijatých návrhů projektů k hodnocení 250 mil. Kč 500 mil. Kč
Počet financovaných projektů Počet financovaných projektů
Podprogram 1 311 307 36 51
Podprogram 2 246 245 26 51
Podprogram 3 168 165 29 67
Celkem 725 717 91 169

*Míra úspěšnosti je počítána k počtu přijatých návrhů projektů do soutěže.

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí poskytovatele vyrozuměni i písemně. Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

(Zdroj: tacr.cz)

Brněnští vědci vyvinuli snadný domácí test, který odhalí rakovinu prostaty

Brno – Rakovinu prostaty muži díky výzkumu brněnských vědců poznají snadněji. Pracovníci Laboratoře metalomiky a nanotechnologií Mendelovy univerzity v Brně totiž vyvíjí test, prostřednictvím kterého muži snadno, rychle a bezbolestně poznají, zda zhoubným onemocněním trpí.

Rakovinou prostaty trpí mnoho mužů nejen v České republice. Brněnští vědci jim teď dávají šanci, jak na nádor přijít dřív a jednodušeji, než je návštěva lékaře.

Rakovinou prostaty trpí mnoho mužů nejen v České republice. Brněnští vědci jim teď dávají šanci, jak na nádor přijít dřív a jednodušeji, než je návštěva lékaře.Autor: DENÍK/Michal Bílek

Podle mluvčího Mendelovy univerzity v Brně Radovana Kramáře se jedná o test, který je podobný domácím těhotenským testům. „Do doby, než vědci přišli s tímto způsobem, bylo možné rakovinu prostaty diagnostikovat pouze při návštěvě lékaře. Muži ji však často odkládali, protože příznaky nádorového onemocnění jsou velmi podobné problémům se zbytnělou prostatou, kterými trpí velká část mužů po padesátce,“ vysvětlil Kramář.

Pomocí látky sarkosin, kterou má v těle každý člověk, test rozezná, zda muž trpí rakovinou, nebo nikoliv. Zvýšené množství sarkosinu v těle podle vědců ukazuje na varovné signály nežádoucích změn prostaty.

Na projektu pracovali brněnští výzkumníci čtyři roky. Jejich cílem bylo prokázat, zda je právě sarkosin spolehlivým vodítkem k určení zhoubných nádorů prostaty. Vědci sledovali množství sarkosinu v moči pacientů s různými nádory prostaty a srovnávali je se zdravými jedinci. „Výsledky, které jsme analýzou vzorků moči získali přibližně od pěti stovek pacientů, ukazují, že sarkosin skutečně může sloužit jako diagnosticky velmi efektivní molekula. Velkou výhodou je navíc jeho jednoduchá analýza,“ popsal pracovník Laboratoře metalomiky a nanotechnologií Zbyněk Heger, který se na výzkumu podílel.

Vědci z Mendelovy univerzity už mají základní představu o tom, jak by měl domácí test vypadat. „V současné době hledáme partnera z komerční sféry, který by test uvedl na trh. Jednali jsme už s několika zahraničními firmami, zatím neúspěšně,“ konstatoval ředitel Centra transferu technologií Mendelovy univerzity v Brně Robert Plaga.

Test má muže upozornit na to, že mají v těle zvýšenou hladinu sarkosinu a měli by tedy vyhledat lékaře. Díky tomu mohou lidé včas zachytit především agresivní formy rakoviny prostaty.

V Laboratoři metalomiky a nanotechnologií zároveň běží experimentální práce, která zkoumá, nakolik může sarkosin odhadnout pooperační prognózu pacienta. „Jde o pacienty, kterým lékaři prostatu při operaci odstranili. Ukazuje se totiž, že muži, kterým se nádor po zákroku vrátil, měli před operací zvýšenou koncentraci sarkosinu oproti těm, kteří se po odebrání prostaty zcela uzdravili,“ poznamenal Heger.

Muži by test, který odhalí rakovinu prostaty, uvítali. „Pokud by bylo jeho provedení tak jednoduché, určitě bych si ho koupil. Je to lepší než nepříjemné vyšetření u lékaře,“ řekl například Jan Kamenda. Pokud se najde firma, která by se výrobou testu zabývala, mohl by být na trhu do dvou let.

(Zdroj: brnensky.denik.cz)