cvds-nejinovator

NEJinovátorem Jihomoravského kraje 2015 je společnost FlowMon Networks, a.s.

Vítězem soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2015 se stala společnost FlowMon Networks, a.s., která pomáhá firmám po celém světě zlepšovat správu počítačových sítí a jejich zabezpečení proti moderním kybernetickým hrozbám. Druhé místo získala STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o., která vyrábí tlumiče pro kolejová vozidla. Třetí příčku obsadil loňský vítěz společnost ASIO spol. s r.o. působící v oblasti čištění odpadních vod. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 25. listopadu v Centru AdMaS v Brně.

od-nápadu-k-myšlence

Od nápadu k realizaci – úspěšné podnikové strategie

Jako součást programu Týdne podnikání uspořádalo TC AV ČR mimořádný seminář
s názvem Úspěšné podnikové strategie od nápadu k realizaci: symbióza kreativity a disciplíny vedený prof. Dr. Zdeňkem Součkem, DrSc., známým odborníkem na otázky strategického řízení.

eit

Výzva pro zájemce o místa ve správní radě EIT

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil dne 11. listopadu 2015 výzvu pro zájemce o čtyři místa ve své Správní radě. Ta má rozhodovací pravomoci při řízení EIT a rovněž vybírá, jmenuje a hodnotí znalostní a inovační společenství (KICs).

ec

EK vyhlásila Scientific Advice Mechanism a jmenovala členy High Level Group of scientific advisors

Dne 10. listopadu 2015 EK oficiálně vyhlásila tzv. Scientific Advice Mechanism (SAM) spolu s oznámením jmen sedmi poradců – členů skupiny High Level Group of scientific advisors (Janusz M. Bujnicki (PL), Pearl Dykstra (NL), Elvira Fortunato (PT), Rolf-Dieter Heuer (D), Julia Slingo (GB), Cédric Villani (F), Henrik C. Wegener (DK)). Cílem skupiny je umožnit EK přístup k nejlepším informacím a doporučením napříč vědními oblastmi, zcela nezávislými na polických, institucionálních či jiných zájmech.

frolik

Podpora aplikovaného výzkumu už tři roky klesá

V komunikaci mezi firemní a výzkumnou sférou stále existují bariéry. Svaz průmyslu a dopravy ČR je znepokojen nepříznivým vývojem situace v podpoře aplikovaného výzkumu. Propad financování je třeba zastavit.

v4

Země V4 chtějí společně více podporovat start-upy

Podpis memoranda je zakončením první fáze dlouhodobější iniciativy s cílem podpořit vznik a rozvoj start-upů v zemích Visegrádské čtyřky. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek u této příležitosti přivítal nejvyšší představitele států V4 a také eurokomisaře pro jednotný digitální trh Andruse Ansipa.