geothermal-hot-springs-steam-1595601

Vědci začínají zkoumat potenciál geotermální energie v Česku

Z prvních analýz vyplynulo, že do roku 2030 by mohlo vzniknout až 10 tepláren a 20 výtopen. Zástupci České geologické služby, Akademie věd a Komory obnovitelných zdrojů energie zahájili projekt, v jehož rámci budou zkoumat a zpřesňovat geotermální potenciál energie zemského jádra na území České republiky.

music-4577592_1280

České umělé hlasivky zatím nepromluvily

Před třemi lety svitla pacientům po laryngektomii naděje na kvalitnější hlasivkovou náhradu. Tým prof. Tomáše Vampoly z Fakulty strojní ČVUT byl za svůj projekt individuální hlasivkové náhrady oceněn Cenou předsedy Grantové agentury České republiky.

tacr

Program TREND: Vyhlášení 2. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND – Podprogram 2 „Nováčci“.