Byl zveřejněn žebříček světových univerzit QS World University Ranking

QS World University Ranking zveřejnil pořadí světových univerzit pro akademický rok 2016/2017. Jako první se umístil Massachusetts Institute of Technology (MIT), následovaný Standford University a Harvard University. Do první pětky se vešlo pět amerických univerzit, čtyři britské a jedna švýcarská. Univerzita Karlova je na 302. místě.

V žebříčku je zahrnuto 916 vysokých škol z celého světa. Hodnocení je založeno na šesti indikátorech – akademická reputace (40 %), reputace mezi zaměstnavateli (10 %), poměr mezi studenty a akademickými pracovníky (20 %), počet vědeckých citací akademických pracovníků (20 %), podíl zahraničních akademiků (5 %) a podíl zahraničních studentů (5 %). Z českých vysokých škol bylo hodnoceno pět institucí. Nejlépe se umístila Univerzita Karlova (302), dále České vysoké učení technické v Praze (501-550), Masarykova univerzita (601-650), Vysoké učení technické v Brně a Univerzita Palackého v Olomouci (651-700). Z vysokých škol středoevropského a východoevropského regionu se v hodnocení umístily Lomonosova univerzita (108), Vídeňská univerzita (155), Státní univerzita v Petrohradě (258), Novosibirská státní univerzita (291) a Univerzita v Innsbrucku. Výsledky si můžete prohlédnout zde.

Zdroj: vedavyzkum