Brno is 6th most popular student city in the world

Brno was voted 6th most popular student city in the world thanks to its world-class education, affordable cost of living, position in the centre of Europe, and overall safety.

Study in Brno is a project connecting the three Brno’s biggest universities – Brno University of Technology, Masaryk University and Mendel University in Brno. It is an initiative of the universities themselves. The aim is to support each other in promotion and other activities, attend study fairs together and bring more international students to Brno.

Universities offer more than 80 programs taught in English. You can read more about the project here.


Brno bylo zvoleno 6. nejoblíbenějším studentským městem na světě. Mezinárodního úspěchu dosáhlo především díky možnosti prvotřídního vzdělání, výši životních nákladů, výhodně dostupné pozici ve středu Evropy a celkové bezpečnosti.

Tři největší brněnské univerzity – Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita a Mendelova univerzita v Brně, společně založily projekt Study in Brno. Cílem je vzájemně se podporovat při propagaci a dalších aktivitách, účastnit se společně studijních veletrhů a přivést do Brna více zahraničních studentů.

Aktuálně nabízejí univerzity společně více než 80 programů vyučovaných v angličtině. Více o projektu se dozvíte zde.

Zdroj: Study in Brno
Ilustrační foto: pixabay.com