European_Commission (1)

Výzva EIC Pilot Advisory Board

Evropská komise otevřela výzvu s cílem ustanovit pilotní poradní výbor Evropské rady pro inovace (EIC Pilot Advisory Board).