EU_obehove-hospodarstvi

Akční plán EK pro oběhové hospodářství

Evropská komise zveřejnila souhrnnou zprávu o provádění akčního plánu pro oběhové hospodářství, který přijala v prosinci 2015. Zpráva sděluje hlavní výsledky akčního…