echo-1

Echo 1-2/2020

První dvoučíslo časopisu Echo roku 2020 je věnováno připravovanému rámcovému programu pro výzkum Horizont Evropa (HEU)