ec

Výběrová řízení na národní experty

Evropská komise otevřela výběrová řízení na pozice vyslaných národních expertů (SNEs – Seconded National Experts) na některá generální ředitelství.
h2020

Zpravodaj H2020 květen 2016

Přinášíme Vám nové číslo elektronického Zpravodaje H2020, ve kterém najdete informace o otevřených výzvách, chystaných akcích a novinkách v programu H2020.…